Fimpas project

Mindmap die laat zien welke partijen meedoen aan het project Fisheries Management in Marine Protected Areas (FIMPAS)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Fimpas project Door Mind Map: Fimpas project

1. Noordzeekuststaten

1.1. Nederland

1.2. Duitsland

1.3. Belgie

1.4. VK

1.5. Denemarken

1.6. Frankrijk

1.7. Noorwegen

2. Vlaggestaten

2.1. Alle staten waarvan de vissers mogen vissen in de Nl Noordzee

3. Doggersbank

3.1. Nederland

3.2. VK

3.3. Duitsland

3.4. [Denemarken]

4. Vlakte van de Raan

4.1. Belgie

4.2. Nederland

5. Noordzee RAC

5.1. Viss bedrijfsleven (2/3)

5.2. Natuurorganisaties (1/3)

5.3. Waarnemers

6. Europese Commissie

6.1. Akkoord viss maatregelen binnen 12 nm zone

6.2. Besluit viss maatregelen in EEZ

6.3. STECF

7. Int'c Council for the Exploration of the Sea (ICES)

7.1. Fimpas project

7.2. Scient. research

8. Nederland

8.1. Maatschappelijk convenant, juni 2008

8.2. Regiegroep Visserijmaatregelen (VIBEG)

8.2.1. Onafh voorzitter

8.2.2. st de Noordzee

8.2.3. WNF

8.2.4. Prod Vis

8.2.5. Imares

8.2.6. Verkeer en Waterstaat

8.2.7. LNV (viss, n2000, nlp)

9. Wetensch Onderzoek