Paragraaf 6.2

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Paragraaf 6.2 Door Mind Map: Paragraaf 6.2

1. De gouden eeuw

1.1. Nederland welvarend

2. V.O.C

2.1. Verenigde Oost-indische Compagnie

3. na 1588 geen opvolger van Filips II

4. de literatuur in nederland kwam op

4.1. Klucht van de koe

5. Het bestuur was in handen van de regenten

5.1. dat waren rijke kooplieden, maar geen edelen

5.1.1. de meeste regenten hoorden tot de handelselite

6. Elke staat had even veel heeft even veel te vertelen bij de Staten-Generaal

7. Johan van Oldenbarnevelt

7.1. Onthoofd

8. Stapelmarkt

8.1. plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen en verder worden verhandeld

8.1.1. in de 17e eeuw was Amsterdam de grootste stapelmarkt van de Republiek

9. Economie

9.1. alles wat te maken heeft met middelen van bestaan

9.1.1. landbouw,nijverheid,handel en diensten

10. de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek