Een wereldeconomie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Een wereldeconomie Door Mind Map: Een wereldeconomie

1. Letterlijk: algemene bestuurder. Bij de VIOC was de gouverneur-generaal in Batavia de hoogste bestuurder in Azië. Hij stond onder de Heeren XVII in de republiek, maar door de grote afstand had hij een grote zelfstandigheid. Na de opheffing van de VOC was de gouverneur-generaal de hoogste Nederlandse bestuurder in Nederlands-Indië

2. Economisch systeem vanaf de 17e eeuwin Europa waarbij koopman-ondernemers zich met handel en nijverheid bezighielden en een deel van de winst weer in de onderneming werd geïnvesteerd. Het bezit van de onderneming was vaak via aandelen losgekoppeld van de leiding van het bedrijf.

3. Handelskapitalisme

4. Gouverneur-generaal

5. wereldeconomie

5.1. Economisch systeem met wereldwijde handelscontacten waardoor vraag en aanbod elkaar over grote afstand beïnvloeden, zoals de Europese vraag naar suiker, en de productie ervan in Azië, Amerika en Afrika.

6. VOC

6.1. De VOC richtte zich de eerste jaren op de Molukken, waar in 1605 het eiland Ambon werd veroverd op de Portugezen.

7. Batavia

7.1. In 1619 stichtte de VOC op Java het hoofdkwartier Batavia.