indextalen

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
indextalen Door Mind Map: indextalen

1. precoördinatieve indextalen: op voorhand samengesteld door de indexeerder, combinaties van termen worden vastgelegd in een vaste volgorde

1.1. hiërarchisch

1.1.1. classificaties

1.1.1.1. monohiërarchische, enumeratieve of opsommende: elk onderwerp heeft een klasse, er zijn geen combinaties van klassen mogelijk vb. DCC, LCC, SISO

1.1.1.1.1. DCC: 027.5 National and government libraries

1.1.1.1.2. LCC: Z814 Nationale bibliotheek van België

1.1.1.1.3. SISO: 022.42 Nationale bibliotheek van België

1.1.1.2. analytisch synthetisch: klassen kunnnen gecombineerd worden vb. UDC

1.1.1.2.1. UDC: enkele eigenschappen die bij verschillende klassen tot steeds dezelfde onderverdeling aanleiding zouden geven vb. plaats en tijd zijn in afzonderlijke deelclassificaties of hulptabellen opgenomen, elk gekenmerkt door een eigen symbool vb. 027.54(493)"313"

1.1.1.3. facet of combinatieve: losse onderdelen die op specifieke wijze kunnen gecombineerd worden, uitvinder S.R. Ranganathan 1930

1.1.1.3.1. fundamentele facetten: persoonlijkheid, materie, energie, ruimte en tijd, dagelijkse facetten: onderwerp (t gaat over...), geografie (waar), auteur (wie)...

1.2. alfabetisch

1.2.1. trefwoordsystemen: hebben betrekking op een breed scala van kennis- of interessegebieden, meestal deductief, bezit verwijzingen van niet-voorkeurtermen naar voorkeurtermen en is nauw verwant aan een thesaurus of een simpele alfabetische lijst

1.2.1.1. soorten trefwoorden

1.2.1.1.1. enkelvoudig

1.2.1.1.2. samengesteld

1.2.1.1.3. geleed

1.2.1.2. verwijzingen

1.2.1.2.1. zie

1.2.1.2.2. zie-ook

1.2.1.2.3. zie-terug

2. postcoördinatieve indextalen: zoeker kan zelf termen combineren om het gewenste resultaat te bereiken

2.1. alfabetisch

2.1.1. thesaurus is een fijnmazig netwerk van termen: een geordende gecontroleerde woordenlijst (woorden of woordgroepen) waarvan de vorm en de onderlinge hiërarchische en andere semantische relaties zijn vastgelegdrelaties met betrekking op enkelvoudige begrippen, zoekleiding is BT,NT,RT,USE,UF

3. numerieke systemen zijn goed voor het ordenen van documenten of objecten

4. woordsystemen zijn goed voor het zoeken naar documenten: truncatie en maskering, booleaanse algebra en nabijheidsoperatoren zijn belangrijker bij minder gecontroleerde woordsystemen

5. ontologie: verenigt een woordsysteem (natuurlijke taal) en taxonomie (relaties), legt relaties tussen data, is een formule of een conceptueel schema gebruikt bij de creatie van het semantische web 3.0., legt inhoudelijk verbanden tussen termen in verschillende systemen

5.1. thesaurus: een beperkte ontologie over een deel van een vakgebied, is een uitbreiding van een taxonomie door nieuwe relatievormen toe te voegen gebruikmakend van drie relatietypes: hiërarchisch, equivalent, associatief

5.1.1. taxonomie: onderverdeling van een vakgebied, een hiërarchische classificatie met 1 relatietype: "is een deel van ...) bv een wilde kat behoort tot de categorie wilde dieren maar het verband tussen een wilde kat en (huis)kat wordt niet gelegd, wordt gebruikt in thesauri