Sturen op competenties(competitiemanagement)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sturen op competenties(competitiemanagement) Door Mind Map: Sturen op competenties(competitiemanagement)

1. competenties van individuele medewerker

1.1. vaardigheden

1.1.1. kunnen

1.2. kennis

1.2.1. willen

1.3. motivatie

1.3.1. weten

1.4. persoonlijke eigenschappen

1.4.1. zijn

2. soorten competenties

2.1. kerncompetenties

2.1.1. iedereen in organisatie moet deze competenties bevatten, moet zich uiten in gedrag

2.2. functiecompetenties

2.2.1. dit zijn competenties die direct horen bij de functie en dus verschillend is door een organisatie heen

3. horizontale integratie

3.1. zie figuur 6.3 blz 104 artikel

4. verticale integratie

4.1. zie figuur 6.2 blz 104 artikel

4.1.1. personeelsplanning ontbreekt in figuur

5. gesprekkencyclus centraal bij competitiemanagement

5.1. functioneringsgesprek

5.1.1. functioneren medewerker, beide partijen in dialoog

5.2. ontwikkelgesprek

5.2.1. ontwikkeling medewerker

5.3. beoordelingsgesprekken niet altijd aanwezig ook afhankelijk van karakter van functioneringsgesprek

6. competentieprofiel ipv functiebeschrijving

7. valkuilen

7.1. onvoldoende middelen om competitie management op te bouwen

7.2. onvoldoende support management

8. vaak wordt extern bedrijf, deskundige ingehuurd om competitie management vorm te geven

9. duurzaamheid

9.1. omgevingsbewustzijn

9.2. respect en balans

10. hangt samen met vorige mindmap, duurzaam personeelsmanagement

11. middel om verwachtingen over en weer van medewerkers en management te expliciteren

12. definitie: het is een vorm van personeelsmanagement waarin een expliciete koppeling wordt gelegd met het strategisch beleid in de organisatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op resultaat verantwoordelijkheid, van organisatie onderdelen en medewerkers enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de medewerkers

12.1. combinatie van harde en zachte kant van HRM