Verzorgingsstaat, de praktijk

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verzorgingsstaat, de praktijk Door Mind Map: Verzorgingsstaat, de praktijk

1. Gezondheidszorg

2. Zorgverzekering

2.1. Inkomensafhankelijke bijdrage

2.2. Zorgpremies

3. Marktwerking

3.1. Kwaliteit van de zorg

4. Socialezekerheidsstelsel

4.1. Sociale verzekeringen

4.1.1. Werknemers verzekeringen

4.1.1.1. Werkloosheidswet (WW)

4.1.1.2. Wet uitbreiding loosdoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ)

4.1.1.3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

4.1.2. Volksverzekeringen

4.1.2.1. Algemene Ouderdomsweg (AOW)

4.1.2.2. Algemene Nabestaandenwet (ANW)

4.1.2.3. Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

4.2. Sociale voorzieningen

4.2.1. Bijstand

4.2.1.1. Algemene bijstand

4.2.1.2. Bijzondere bijstand

5. Onderwijs

5.1. Talenten

5.2. Hoog opgeleid personeel

6. Leerplicht en Controle

6.1. Leerplicht

6.2. Leerplicht ambtenaar

6.3. Onderwijsinspectie