Beginnende geletterdheid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Beginnende geletterdheid Door Mind Map: Beginnende geletterdheid

1. Acht doelen

1.1. Verhaalbegrip

1.2. Boekoriëntatie

1.3. Technisch lezen en schrijven

1.4. Relatie tussen gesproken en geschreven taal

1.5. Functies van geschreven taal

1.6. Taalbewust zijn

1.7. Funcioneel 'schrijven' en 'lezen'

1.8. Alfabetisch principe

1.8.1. Woordenschat

1.8.1.1. Hoe woordenschat vergroten

1.8.1.2. Voorbewerken

1.8.1.3. Semantiseren

1.8.1.3.1. Uitbreiden

1.8.1.3.2. Uitleggen

1.8.1.3.3. Uitbeelden

1.8.1.4. Consolideren

1.8.1.5. Controleren

1.8.2. Ouders

2. Onderwijsbehoeftes

2.1. Pedagogische behoeftes

2.2. Didactische behoeftes

2.3. Extra zorg en ondersteuning

2.3.1. Boekoriëntatie en verhaalbegrip

2.3.2. Functies van geschreven taal, relatie tussen gesproken en geschreven taal en functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’

2.3.3. Taalbewust zijn

2.3.4. Alfabetisch principe

3. Bronnen

3.1. Systematisch en planmatig werken aan taalonderwijs in de kleuterperiode

3.2. Goede leesstart, voorbereiding op Begrijpend en Technisch Lezen In groep 1 en 2

4. Aanbod

4.1. Verhaalbegrip en boekoriëntatie

4.2. Functies van geschreven taal, relatie tussen gesproken en geschreven taal en functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’

4.3. Taalbewust zijn

4.4. Alfabetisch principe

5. Goede taalontwikkeling

5.1. Waarnemen

5.1.1. 1 Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan

5.1.2. 2 Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

5.2. Begrijpen

5.2.1. 3 Onderwijsbehoeften benoemen

5.3. Plannen

5.3.1. 4 Zo mogelijk clusteren van leerlingen die met en van elkaar leren

5.3.2. 5 Opstellen van een handelingsplan of een groepsplan

5.4. Realiseren

5.4.1. 6 Uitvoeren van het handelingsplan of groepsplan

5.5. Reflectie

6. Tijdsbesteding

6.1. Boekoriëntatie en verhaalbegrip

6.2. Functies van geschreven taal, relatie tussen gesproken en geschreven taal en functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’

6.3. Taalbewust zijn

6.4. Alfabetisch principe

7. IGDI

7.1. Betekenisvolle startactiviteit

7.2. Aansluiting op de voorkennis en ontwikkelingsniveau van kinderen

7.3. Helder taalgebruik: kernachtig, goede articulatie en spreektempo

7.4. Leerkracht als model

7.5. Opbouwen van de instructie in stappen en visualisatie, samenhang opstartende activiteit en vervolgactiviteiten

7.6. Herhaalde instructie en betekenisvolle verwerking

7.7. Evaluatie