Aanvankelijk technisch lezen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aanvankelijk technisch lezen Door Mind Map: Aanvankelijk technisch lezen

1. leerkrachtvaardigheden

1.1. - instructie - observeren - diffrentatie

1.1.1. instructie: - doelgericht werken - besteed aandacht aan moeilijkheden - structureer de leerinhouden - combineer het lezen en schrijven van woorden - geef stapsgewijze instructie - geef interactieve instructie - controleer de resultaten van de kinderen - zorg dat het in een functionele situatie wordt toegepast --> de kinderen weten waarom het nut heeft.

1.1.1.1. stapsgewijze instructie: - isoleren: er wordt maar 1 leerinhoud tegelijk aangeboden - discrimineren: de leerinhoud moet kunnen onderscheiden worden van andere leerinhouden - wendbaar maken:kinderen kunnen ook de leerinhoud in andere situaties gebruiken

2. strategieen

2.1. niveau en leesstrategieen

2.1.1. niveau's: -visueel niveau - morfologisch niveau - semantisch niveau en syntactisch niveau

2.1.2. leesstrategieen: - elementaire leeshandeling --> m/aa/n , maan - lezen met behulp van clusters en spellingspatronen - lezen met behulp van visuele woordvorm - lezen met behulp van morfologisch analyse: be-hulp-zaam - lezen met behulp van de context

2.1.2.1. clusters en spellingspatronen verkorting van de elementaire leesbehandeling m /aan. maan. aan wordt gezien als spellingspatroon en aan is dan de cluster.

2.1.2.2. elementaire leeshandeling: - van links naar rechts koppelen van foneem naar grafeem. - auditieve synthese - betekenis geven - lange woorden zijn minder geschikt voor deze strategie

2.1.2.2.1. Van links naar recht koppelen van foneem naar grafeem - leesrichting bepalen -de grafemen aan de fonemen koppelen. - volgorde onthouden - het woord betekenis geven

3. leesproblemen

3.1. 1. problemen bij elementaire leeshandeling 2.spellende lezers 3.radende lezers

3.1.1. verkeerde leesrichting, zwakke letterkennis, de volgorde niet kunnen onthouden, niet goed functioneren van het auditief geheugen, het woord niet kennen

3.1.2. Radende lezer is dat ze veel woorden direct fout lezen/ ze lezen te snel of kijken niet goed. Ze gaan vaak af op opvallende letters.

3.1.3. spellenede lezers doen 1/3 elementaire leeshandeling en 1/3 clusters of spellingspatronen. Hebben veel tijd nodig met visuele analyse

4. onderdelen

4.1. - letter kennis - woorden - zinnen en teksten

4.1.1. Letterkennis Het leren van letters en bezig zijn met letters - Correct verklanken van de lettertekens - Vlot verklanken van de lettertekens - Herhalen

4.1.2. woorden - lezen van woorden met de nieuwe letters die aan de orde zijn - herhalen van de woorden met de reeds aangeboden letters,clusters en spellingspatronen.

4.1.3. zinnen en teksten - voorlezen - opvoeren van het tempo

5. doelen groep 3

5.1. - de leerlingen kennen de 36 grafemen - de leerlingen zijn instaat mkm-woorden direct te herkennen en kunnen een tekst op AVI-niveau 1 vlot lezen.

6. werkvormen

6.1. - groeperingsvormen

6.1.1. groeperingsvormen: - individueel lezen - duo lezen - groepslezen - klassikaal lezen

6.1.1.1. individueel lezen: elke leerling zijn eigen tempo komt vaak voor als voorbereiding op het hardop lezen

6.1.1.2. duo lezen: de kinderen lezen in tweetallen hardop elkaar feedback geven Vaak een minder goede lezen en een goede lezer --> tutorlezen

6.1.1.3. groeps lezen: 4 a 5 kinderen homogene groepen --> het zelfde lees niveau hetrogene groepen --> verschillend lees niveau forumlezen --> een groepje gaat een voorbereide tekst aan de klas voorlezen , vragen stellen aan elkaar

6.1.1.4. klassikaal lezen: alle kinderen lezen het zelfde boek en dezelfde tekst beurtelings hardop lezen het is een leesvorm waarin je geen rekening houd met niveau verschillen

6.2. oefenvormen: - deelvaardigheden - lezen van woorden - lezen van teksten - spelvormen

6.2.1. deelvaardigheden: auditieve oefeningen - auditieve discriminatie --> rijmen, elke keer als je het woordje reus hoort ga je staan - auditieve objectatie--> welk woordje is langer - auditieve analyse --> lettergrepen - klankpositie --> welke letter hoor ik vooraan in poes? - auditieve synthese --> n/eu/s welk woord zeg ik? visuele oefeningen: - visuele analyse - visuele discriminatie - visuele synthese - letterpositie bepalen auditief en visuele oefeningen taalvaardigheden

6.2.1.1. lezen van woorden: - reeksen van woorden woorden met typografische bijzonderheden -->moeilijke letterclusters worden bijvoorbeeld dikgedrukt - woorden met lettergreep verdeling - wisselrijtjes

6.2.2. lezen van woorden: - reeks woorden - woorden met bijzonderheden - woorden met lettergreepverdeling - wisselrijtjes

6.2.3. lezen van teksten: - gatenteksten - dialoogteksten -gedichten

7. moeilijkheden

7.1. - verwisselingen van de letters die op elkaar lijken - verwisselen van klanken die op elkaar lijken - onthouden van de letter - klank koppeling - onthouden van de juiste volgorde van letters of klanken in een woord

8. begrijpend lezen

8.1. Ze kunnen pas aan begrijpend lezen beginnen, als ze het aanvankelijk technisch lezen onder de knie hebben