Internationaliseren met ICT

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Internationaliseren met ICT Door Mind Map: Internationaliseren met ICT

1. ICT

1.1. Voor communicatie

1.2. Voor samenwerking

1.3. Als bronnenbank

1.4. Om te structureren

1.5. Connectivity

1.6. Tools

1.6.1. BYOD

1.6.2. Buiten school

1.6.3. Door / In school

2. Financien

2.1. Intern

2.1.1. Bijdrage door de school

2.1.2. Bijdrage door ouders

2.1.3. Bijdrage door leerlingen

2.2. Extern

2.2.1. Projectsubsidie

2.2.2. Samenwerkingssubsidie

2.2.3. Sponsoring

3. Deskundigheidsbevordering

3.1. Kennis

3.2. Vaardigheden

3.3. Inzicht

3.4. Houding

3.5. Community of learners

4. 7C's

4.1. Communicate

4.2. Collaborate

4.3. Critical

4.4. Creativity

4.5. Community

4.6. Care

4.7. Contextual

5. Leren

5.1. Vakinhoudelijk

5.2. Vakoverstijgend

5.2.1. binding tussen twee vakken

5.2.2. taal als voertuig

5.3. Eigenaarschap van leren

5.3.1. keuze in wat leer ik

5.3.2. keuze in waar leer ik

5.3.3. keuze met wie leer ik

5.3.4. keuze met wie leer ik

6. Uitwisselen

6.1. Virtuele uitwissleing

6.1.1. Synchroon (chat, videoconference)

6.1.2. Asynchroon (blog. mail, wiki, FB)

6.2. Fysieke uitwisseling

6.2.1. Twin - tussen twee scholen

6.2.2. Netwerk - meer dan twee scholen

6.2.3. Tussen twee leerlingen zelfstandig

6.2.4. Studeren in het buitenland

7. Projecten

7.1. 1:1 als leerling

7.2. 1:1 als klas

7.3. Procesgericht

7.4. Themagericht