Eindopdracht Syndicaat

Online brainstorm/mindmap omgeving om de eindopdracht voor NSOB-leergang van Syndicaat IV uit te werken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Eindopdracht Syndicaat Door Mind Map: Eindopdracht Syndicaat

1. Brainstorm onderwerp onderzoeksvraag

1.1. Economische crisis

1.1.1. Bezuinigen

1.1.1.1. Opdracht -20% a la nationale overheid

1.1.1.1.1. Welke heilige huisjes kennen we in Adam?

1.1.1.1.2. Wat betekent een overheid die zich op zijn kerntaken richt concreet in/voor Amsterdam?

1.2. Innovatie

1.2.1. Co-creatie voor en door ambtenaren

1.2.1.1. Wat is co-creatie?

1.2.1.1.1. Zie wikipedia

1.2.2. co-creatie met burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven

1.2.2.1. BDA-ers als adviseurs van de meervoudigheid van percepties?

1.3. Verkiezingen 2010

1.3.1. Hoe ziet het nieuwe krachtenveld eruit?

1.3.1.1. Hoe uit zich de PVV-stem bij de verkiezingen?

1.3.1.2. Terugval PvdA

1.3.1.3. Wat gaat dit betekenen voor actuele dossiers zoals

1.3.1.3.1. 1012-project

1.3.1.3.2. vernieuwing bestuurlijk stelsel

1.3.1.3.3. kredietcrisis / bezuinigingen

1.3.1.3.4. Topstad / Olympische ambitie

1.3.1.3.5. Noord-Zuidlijn

1.3.1.4. Opmars D66

1.4. Bestuursadviseurs: Hovelingen of bureaucraten?

1.4.1. hoveling

1.4.1.1. betrokken

1.4.1.2. college beschermen

1.4.1.3. dienstbaar, persoonlijke loyaliteit

1.4.2. bureaucraat

1.4.2.1. onafhankelijk

1.4.2.2. college kritisch adviseren

1.4.2.3. ambtelijke professionaliteit

1.5. Kennis en de politieke ratio

1.5.1. welke kennis en informatie hebben de wethouders van bestuursadviseurs nodig om besluiten te nemen?

1.5.1.1. Waar halen we deze kennis vandaan?

1.5.2. kennis en info

1.5.2.1. te verwachten effecten van besluit (of alternatieven)

1.5.2.2. onzekerheden en risico's

1.5.2.3. verschillende meningen

1.5.3. politieke ratio

1.5.3.1. opportuniteit

1.5.3.2. macht

1.6. De transparante overheid

1.6.1. Paradigma-verschuiving

1.6.1.1. Van gesloten naar open: "Alles is openbaar, tenzij ..."

1.6.1.2. Burgers en ondernemers als co-producent ipv consument van beleid

1.7. Bestuurlijke vernieuwing

1.7.1. Wat is de impact wanneer het kabinet zou besluiten om de provinciale bestuurslaag te verwijderen

1.7.2. Vernieuwing bestuurlijk stelsel

1.7.3. Versterking invloed Amsterdam in Den Haag

1.7.4. Wat moet Amsterdam met de VNG en/of de G4-samenwerking?

1.8. De burger centraal

1.8.1. Analyse concept

1.8.2. interne en externe (publiek+privaat) toepassing van dit concept

1.8.3. (informatie)techniek

1.8.4. adviezen voor toepassing

1.9. Beeld over Amsterdam, één ongedeelde stad

1.9.1. Analyse beeldvorming over de gemeente Amsterdam bij enkele ntb grote projecten

1.9.2. management van deze issues

1.9.3. Waar staan we met onze ambities, hoe werken we daaraan, wat levert het op

1.9.4. Hoe verder: welke politieke afspraken moeten we nog nakomen, hoe realiseren we die?

2. Plan van Aanpak

2.1. Onderdelen

2.1.1. Formulering onderwerp

2.1.2. Overzicht te verrichten activiteiten

2.1.3. Tijdpad

2.2. Eisen

2.2.1. Op de strategische agenda

2.2.2. Actueel

2.3. Onderwerp

2.3.1. Inhoudelijk

2.3.2. Organisatorisch

2.3.3. Systeem

2.4. Leerdoelen

2.4.1. Inhoudelijk

2.4.2. Persoonlijk

3. New node