Marktwerking en geld

over de doorgeslagen marktwerking en de te belangrijke rol van geld, er is behoefte aan een bezinning.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Marktwerking en geld Door Mind Map: Marktwerking en geld

1. Boek Niet alles is te Koop

1.1. Transities

1.1.1. van top naar beneden, macroniveau

1.1.2. van beneden naar boven, microniveau

1.2. Mondiaal

2. Wat is geld?

2.1. vertrouwen

2.2. markt versus overheid

2.3. Nodig is een loskoppeling tussen identiteit en geld

2.4. Status, macht en aanzien

3. Wat is deskundigheid?

3.1. Economische modellen voldoen niet meer

3.2. Grondstoffen raken op

4. Keuzes maken

4.1. India 400 miljoen nieuwe consumenten

4.2. China rijkdom neemt toe, nog meer consumptie

5. Doorgeslagen Marktwerking

5.1. voorbeelden

6. Waarde opnieuw bepaald in Boek Niet alles is te koop

6.1. Voorbeeld concert Bruce Springsteen

6.2. nieuwe definitie

7. Waarom goed of fout

7.1. Plichtethiek

8. Andere samenleving vgl Prof Aljo Klamer

8.1. Niet alleen traditionele goederen

8.2. Sociale goederen

8.2.1. vb relaties

8.3. maatschappelijke goederen

8.3.1. vb solidariteit, duurzaamheid, mensenrechten

8.4. transcedente goederen

8.4.1. vb bewust leven, genade

8.5. persoonlijke goederen

8.5.1. vb geluk, vrijheid

9. Publieke goederen als lucht niet verhandelbaar