Online mind mappen en brainstormen

Maak je eigen geweldige maps

Online mind mappen en brainstormen

Zelfs onderweg

met onze gratis apps voor iPhone, iPad en Android

Aan de slag

Heb je reeds een account? Log In

Een filosofie van Emoties en Verlangens by Mind Map: Een filosofie van Emoties en Verlangens
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Een filosofie van Emoties en Verlangens

blog Lees, denk, mijmer en vertel

8 wetten van liefde vgl Proust

1. Dat ze ontsnapt aan je greep maakt haar aantrekkelijk en klinkt haar aan je vast (afstand schept nabijheid)

2. De gedachte dat ze zich aan een ander geeft (zeker aan een andere vrouw), maakt haar aantrekkelijk en onmisbaar voor jou (jaloezie) en wekt het verlangen op haar te bezitten.

3. Als ze het object wordt van je begeerte, waardeer je haar niet meer omwille van haar eigenschappen, maar maak je van je geliefde je eigen constructie, waaraan zij echter weerstand biedt

4. In je dagdromen kun je fantaseren over vrouwen die zich zonder voorbehoud aan je geven: hier ontbreekt de weerstand die de derde wet kenmerkt.

5. Als zij bij je is en je liefde beantwoordt, kom je even tot rust, maar het leidt spoedig tot ontevredenheid en verveling (nabijheid schept afstand)

6. Als je haar te zeer benadert, ontvlucht zij, als je haar mijdt komt ze misschien naar je terug, maar misschien ook niet; indirecte strategieën zijn noodzakelijk maar riskant.

7. Haar noodzakelijkheid voor jou is welbeschouwd puur toevallig, een effect van je vlottende begeerte die zich op iemand heeft gevastigd

8. Wie jou echt liefheeft omwille van jezelf, moet jij ongelukkig maken en soms zelfs profaneren of doden

Frans Jacobs

Biografie

boek

Het boek is voor een substantieel deel integraal te lezen op Google Books. Klik op de link

1. Een Verkenning.

Een schema in 4 stappen.

Iets gaat je aan.

Er is iets mee.

Je bent aangedaan.

Je wilt iets doen.

dimensies in emoties

affectief

cognitief

conatief

Paul Ekman 6 basale emoties.

verschillen in emoties.

tonische emoties, Rawls ziet dit als sentiment, emotionele strevingen of begeerten

fasische emoties

Spinoza over affecten in zijn boek Ethica

vreugde (laetitia)

verdriet (tristitia)

streving (conatus)

samenvatting: emoties zijn reactieverschijnselen wanneer we beseffen dat er iets aan de hand is met iets wat ons aangaat, we reageren daarop aangedaan en we willen iets doen.

2. Morele emoties en morele verlangens.

morele emoties

Schuld

Schaamte

morele verlangens

Drijfveren waarmee mensen hun krachten wijden aan moreel noodzakelijke waarden.

Rawls spreekt over sentiment ipv verlangen en onderscheidt:

Een deel van zijn boek is terug te vinden op Google Books

de zin voor rechtvaardigheid

de liefde voor de mensheid

boek A theory of justice

samenvatting:morele emoties zijn reactieverschijnselen die opkomen wanneer er iets negatiefs of soms positiefs aan de hand is wat ons moreel aangaat.

3. Deugden: tussen emoties en verlangens.

Een deugd kan bijdragen tot een passende handeling

De deugdethiek van Aristoteles in de Nicomachische Ethiek

Een deugd is een dispostie om een weloverwogen keuze te maken gelegen in het midden in relatie tot ons

samenvatting: emoties zijn reactieverschijnselen: het blije of treurige besef dat er iets is of mis is met iets wat je aangaat, en als reactie kun je inadequaat reageren (zie Aristoteles)

Deel 2. Emoties en verlangens privé.

4. Liefde

= Is geen emotie

liefde is een samenspel van verlangens

hou je nu van iemand om hem/haarzelf of om zijn/haar eigenschappen? Deze invalshoek maakt een analyse zonder emotie mogelijk.

5. Twee Modellen van Geluk.

een sterfelijk leven dat zijn/haar begrensheid aanvaardt en je verlangens aanpassen aan de gegeven mogelijkheden (dionysisch geluksmodel)

6. Een leven zonder zelfverwijt?

Rawls: je moet steeds zo handelen dat je je achteraf geen verwijten hoeft te maken

De adviezen van de Stoa

Een kleine ethiek van herinneren., 1e Met verbazing of met dankbaarheid iets uit het verleden herinneren, 2e De herinnering moet doorwerkt zijn in het heden en beslissend hebben beinvloedt, 3e Herinneren doen we collectief, 4e Het leven gaat ook door zonder deze memorabele gebeurtenis, doordat het verworvenheden zijn geworden., 5e Er is geen sterke plicht tot herinneren, er is ook een plicht tot vergeten.

Deel 3. Emoties en verlangens publiek

7. Angst en vertrouwen in de politiek.

Ontleend aan Machiavelli boek Il Principe

het zondebokmechanisme

Kant ungesellige Geselligkeit

8. Wij zijn tolerant.

tolerantie is een gedrag of instelling om iedereen de vrijheid te laten zijn/haar mening te uiten ook wanneer men ze neit deelt of zelfs op morele gronden afwijst.

9. Straffen: beschaafde wraakzucht.

Deel 4. Meta Theorie.

10. Hartstocht in de filosofie.

Het verlangen om te filosoferen is in Symposium van Plato mooi verwoord

filosoof Robert Nozick: filosofen beleven plezier aan het spel der argumenten

11. Wetten van de liefde volgens Proust.

A la recherche du temps perdu

12. Maken onze emoties en verlangens ons tot zieke dieren. Is het zieke dier het morele dier.

Nietsche

Schopenhauer