Vernieuwing in Werk Bijeenkomst 16 september 2009

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vernieuwing in Werk Bijeenkomst 16 september 2009 Door Mind Map: Vernieuwing in Werk Bijeenkomst  16 september 2009

1. stelling 1: ProcesManagement stimuleert de creativiteit van mensen

1.1. triggeren van mensen

1.1.1. creativiteit

1.1.1.1. niet top down

1.1.1.2. creativiteit kan je niet vastleggen

1.1.2. wat zou je willen veranderen

1.1.3. hoe werk je?

1.2. ProcesManagement pas nadat mensen creatief zijn

1.3. processen goed omschrijven

1.3.1. geeft ruimte aan medewerkers

1.3.2. creatief binnen kaders

1.4. wat bepaalt de business

1.4.1. hoe lopen processen

1.4.2. gedefinieerde zaken

1.4.3. creativiteit

1.5. a tot z mentaliteit

1.5.1. beperkt creativiteit

1.5.2. limiteert processen

1.5.3. beknopt vrijheid

1.6. processtap kan zijn

1.6.1. creativiteit

1.6.2. afkadering

1.6.3. vervolgstap

1.7. basisprocessen moeten gedefinieerd zijn

1.8. management is middel

1.9. denken in processen beperkt creativiteit

1.10. hoe vul je PM en Creativiteit in

1.10.1. beide belangrijk

1.10.2. beide hebben hun doel

1.10.3. creativiteit staat los van PM

1.11. overige opmerkingen

1.11.1. creatieve mensen hebben een bepaalde stijl; leg deze werkstijl uit aan anderen

1.11.2. mensen die afhankelijk zijn van pocesstappen zijn niet echt creatief

2. stelling 2: ProcesManagement verbetert de klantgerichtheid van de organisatie

2.1. geen doel op zich

2.2. klantgerichtheid start bij

2.2.1. medewerker

2.2.2. organisatie

2.2.3. PM kan daarbij helpen

2.3. iedereen kan helpen met klantgerichtheid

2.4. wel, echter

2.4.1. klant wordt steeds diffuser

2.4.2. goed PM kan dat verbeteren

2.5. maak mensen trots op organisatie

2.5.1. manage dit vanuit een proces

2.5.2. klantvolgsysteem

2.5.2.1. PM is meer dan systemen

2.5.2.2. werking uitleggen

2.5.2.3. inspelen op de specifieke vraag

2.5.2.4. systemen beperken

2.5.2.5. structureren

2.6. mensen zijn klantgericht; de organisatie niet

2.7. synergie tussen

2.7.1. mensen

2.7.2. systemen

2.8. CRM

2.8.1. klant is een digitale identiteit

2.8.2. CRM is niet klantvriendelijk

2.8.3. de medewerker die CRM gebruikt wel

2.9. overige opmerkingen

2.9.1. PM

2.9.1.1. systemen die in staat zijn om medewerkers te helpen klantvriendelijk te zijn

3. stelling 3: Vernieuwing in Werk / HNW ondersteunt Business Proces Management niet

3.1. ga nieuwe initiatieven niet dichttimmeren

3.2. BPM kan ondersteunen als middel bij HNW

3.3. BPM kan je toepassen voor HNW

3.3.1. maak processen inzichtelijk

3.4. kan wel helpen

3.4.1. eerst zaken beschrijven

3.4.2. dan pas vrijheid creëren

3.4.3. proces moet er zijn

3.4.4. randvoorwaarden?

3.5. overige opmerkingen

3.5.1. innovatie moet mogelijk zijn

3.5.2. veel en sneller kunnen werken

3.5.3. processen veranderen

3.5.4. mensen voegen iets toe

3.5.5. eerst weten waar je staat

3.5.6. oude termen

3.5.6.1. oude manier

3.5.6.1.1. beschrijven

3.5.6.1.2. structuur

3.5.6.2. beter

3.5.6.2.1. gezamenlijke samenwerking

4. stelling 4: over 7 jaar bestaan er geen organisaties zoals nu

4.1. dat haal je niet in 7 jaar

4.2. mensen zijn blij met een fysiek kantoor

4.2.1. men wil niet veranderen

4.2.2. mensen hebben kaders nodig

4.2.3. contracten zijn nodig

4.2.4. deel van organisaties gaat hierin mee

4.2.5. groot deel zal dit niet adopteren

4.2.6. wordt meer een mix

4.3. stelling: "Ik wens je veel personeel!"

4.3.1. ondernemende mensen

4.3.2. hebben geen behoefte aan een organisatie

4.3.3. niet intern maar samenwerken

4.4. deze stelling is stellig

4.4.1. houd een open blik

4.5. overige opmerkingen

4.5.1. ondernemers

4.5.1.1. middelen

4.5.1.2. mensen

4.5.2. het oude en nieuwe kunnen samen gaan

4.5.3. arbeidscontracten hebben ook hun voordeel bewezen

5. stelling 5: oude werken is nodig om het nieuwe werken te creëren

5.1. rol van de manager gaat veranderen

5.2. wordt meer een coach

6. legenda

6.1. uitleg

6.1.1. deze mindmap is een beknopte weergave

6.1.2. van het debat van 16 september

6.1.3. men kon het (on)eens zijn met de stelling

6.2. eens met de stelling

6.3. oneens met de stelling

6.4. klik op een plusje om een niveau dieper te gaan