Filosofie Leven en dood Over mens-zijn en zingeving

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Filosofie Leven en dood Over mens-zijn en zingeving Door Mind Map: Filosofie Leven en dood Over mens-zijn en zingeving

1. Het kwaad

1.1. Hannah Arendt

1.1.1. Holocaust 20ste eeuw, een stelselmatige vernietiging van mensen.

1.1.2. werk The Origins of Totalitarianism 1951

1.1.3. In een totalitaire staat wordt de bevolking als een massa beschouwt, de burger is een radertje in het geheel.

1.1.4. In het Eichman proces probeert zij het kwaad te doorgronden door hem vanuit binnen uit te begrijpen.

1.1.5. Door toenemende kennis van de technologie kan het kwaad van het totalitaire regime nog sterker worden.

1.1.6. Interview Youtube Hannah Arendt

2. Amor Fati

2.1. Friedrich Nietzsche

2.1.1. De mens dient het leven in zijn volheid te aanvaarden en ja tegen te zeggen.

2.1.2. Nietzsche predikt een sterke mens die harding en loutering niet uit de weg gaat.

2.1.3. Hij noemt dit amor fati en de Bejahung, de omarming van het leven.

2.1.4. werk Also sprach Zarathustra

2.1.5. Zingeving is een individuele opdracht, de mens leeft van moment tot moment en handelt wat het leven per situatie te bieden heeft.Hij introduceert de term Ubermensch.

2.1.6. Friedrich Nietzsche (door Alain de Botton) op Youtube

3. Erotiek

3.1. Georges Bataille

3.1.1. Visie vanuit de domeinen in existentiële zin continuïteit en discontinuiteit

3.1.2. De discontinuïteit bestaat uit onze sterfelijkheid en biologische reproducite

3.1.3. De continuïteit is de eeuwige cyclus van het komen en gaan van levensvormen

3.1.4. Onze leven en onze cultuur staan in teken van de dood. Het taboe is een belangrijke studie voor Bataille.

3.1.5. De seksuele daad is niet los te zien van het erotische.

3.1.6. boek De erotiek

3.1.7. youtube interview 1958

4. Instituut voor de filosofie

4.1. docent dr. Pouwel Slurink

4.2. inhoud bijeenkomsten

4.3. auteur boek drs. Robin Brouwer

4.4. wikipeed John Elschot

5. Mens -zijn

5.1. Soren Kierkegaard

5.1.1. Wat is menselijke identiteit?

5.1.2. Onze identiteit en individualiteit is een resultaat van een bepaalde activiteit.

5.1.3. Een bepalende aspect is de keuzes die we maken.

5.1.4. De esthetische keuze is niet de juiste, deze laten zich leiden door de spontane verlangens.

5.1.5. De ethische keuze is de juiste omdat deze zich richt op het eeuwige of oneindige.

5.1.6. werk of/of

5.1.7. citaten van Kierkegaard

5.1.8. op youtube either/or

6. Angst

6.1. Martin Heidegger

6.1.1. "De angst wordt gekenmerkt door permanente vrees voor het 'niet zijn' of de dood.

6.1.2. De eindigheid van het bestaan mondt uit in de schaarste van de tijd.

6.1.2.1. Het authentiekse Dasein

6.1.3. werk Sein und Zeit

6.1.4. Zin van het bestaan kent Heidegger geen hogere waarde toe, er is wel een individuele bestaanswijze van de mens en verwijst naar Nietzsche en Kierkegaard

6.1.5. interview Youtube

7. Hoop

7.1. Ernst Bloch

7.1.1. Hele oeuvre is gericht op verlangen naar een betere toekomst. De Utopie.

7.1.2. Het idee van de utopie is een belangrijke functie in het civilisatieproces.

7.1.3. Bloch gaat uit dat de mens van nature gericht is op het goede.

7.1.4. werk: Das Prinzip Hoffnung

7.1.5. visie; de toekomst is een onbeschreven blad dat door ons kan worden ingevuld.

7.1.6. interview Youtube Ernst Bloch

8. Ik & Jij

8.1. Martin Buber

8.1.1. Het hebben van zinvolle relaties is de zin en waarde van het bestaan

8.1.2. Het grondwoord Ik en Het wil geeft onze relatie aan met de wereld van de dingen.

8.1.3. Het grondwoord Ik en Jij gat er vanuit dat wij de medemens niet los kunnen denken van ons ik gevoel.

8.1.4. Er is daardoor een zakelijk en instrumentele betrekking tussen mensen in een bedrijf.

8.1.5. In de jij wereld met de ander is het echte leven, de diepgang van het bestaan, geluk, verdriet en troost te ervaren bij ziekte, geboorte en sterven.

8.1.6. boek Ich und Du 1923

8.1.7. das Wort auf Youtube

9. Doodsverlangen

9.1. Sigmund Freud

9.1.1. De mens handelt niet alleen uit rationele overwegingen, maar verlangens spelen ook een rol.

9.1.2. De menselijke psyche kenmerkt zich door Es (het driftleven) het Ich (ego) en het geweten (Uber-ich)

9.1.3. Freud onderscheidt de levensdrift of Eros die uitgaat van het genot en gericht is op voorzetting van menselijk leven en liefde voor je zelf en anderen.

9.1.4. Later onderscheidt hij ook de doodsdrift of Thanatos die bestaat uit agressie en vijandigheid naar anderen.

9.1.5. sublimatie en verdringing van deze destructieve verlangens vormen een drempel om de doodsdrift te volgen.

9.1.6. grondlegger psychoanalyse

9.1.7. documentaire in 2 delen youtube