Autorisatie

Autorisatieprocedure voor bedrijfskritische applicaties

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Autorisatie Door Mind Map: Autorisatie

1. Toegang

1.1. RBAC

1.2. Functionaliteit

1.3. Data

1.4. Informatie

1.5. Open/Gesloten

1.6. Need to see

1.7. Need to use

2. Beleid

2.1. Accountant

2.2. Businesslogica

2.3. Missie/Visie

2.4. Wetgeving

2.4.1. Privacy

2.4.2. Wet bescherming Persoonsgegevens

3. Beheer

3.1. Beheerslast

3.2. Koppeling

4. autoriteit

4.1. de baas

4.2. ondergeschikten

4.3. rollen

5. Identiteit

5.1. Persoon

5.2. Functie

5.2.1. Personeel

5.2.2. Koppeling rol/functie

5.3. Rol

5.4. Wachtwoord

6. Procedure

6.1. Stappen

6.2. Uitgangspunten

6.3. Actoren

6.4. Workflow

6.5. Bureaucratisch

6.6. Controle

6.7. Generiek/Applicatiespecifiek

6.8. Procedurecyclus