Autorisatie

Autorisatieprocedure voor bedrijfskritische applicaties

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Autorisatie Door Mind Map: Autorisatie

1. autoriteit

1.1. de baas

1.2. ondergeschikten

1.3. rollen

2. Toegang

2.1. RBAC

2.2. Functionaliteit

2.3. Data

2.4. Informatie

2.5. Open/Gesloten

2.6. Need to see

2.7. Need to use

3. Identiteit

3.1. Persoon

3.2. Functie

3.2.1. Personeel

3.2.2. Koppeling rol/functie

3.3. Rol

3.4. Wachtwoord

4. Beleid

4.1. Accountant

4.2. Businesslogica

4.3. Missie/Visie

4.4. Wetgeving

4.4.1. Privacy

4.4.2. Wet bescherming Persoonsgegevens

5. Procedure

5.1. Stappen

5.2. Uitgangspunten

5.3. Actoren

5.4. Workflow

5.5. Bureaucratisch

5.6. Controle

5.7. Generiek/Applicatiespecifiek

5.8. Procedurecyclus

6. Beheer

6.1. Beheerslast

6.2. Koppeling