Socialisatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Socialisatie Door Mind Map: Socialisatie

1. Opvatting disipline

1.1. Houding

1.1.1. Kadaverdiscipline

1.1.2. Vrijheid

1.2. Corrigeren

1.3. Normen en waarden

1.4. Positie van de vader

1.5. Individu of niet

1.5.1. Gehoorzamen

1.5.2. Eigen mening

2. Invloed van de school

2.1. Andere meningen

2.2. Verantwoordelijkheid

2.2.1. Omgang met andere

2.2.2. Voor je eigen spullen

2.3. Leren een mening te formuleren

3. Buurt, clubs, maatschappij

3.1. Andere gezinnnen

3.2. Sportiviteit

3.2.1. Tegen je verlies kunnen

3.2.2. Doorzettingsvermogen

3.3. Andere normen en waarden

4. Socialisatie

4.1. Eigen aanleg

4.2. Sameleving

4.3. Invloedssferen

4.3.1. School

4.3.2. Gezin

4.3.3. Buurt, clubs, maatschappij

4.4. Vele factoren met invloed

5. Milieuspecifieke socialisatie

5.1. Hogere opleidingen/inkomens

5.1.1. Minder sterk man/vrouw patroon

5.1.2. Studie belangrijk

5.1.3. Individuuele ontplooiing

5.2. Lagere opleidingen/inkomens

5.2.1. Nadruk op man/vrouw patroon

5.2.2. Studie minder belangrijk

5.2.3. Aanpassing

6. Massa media van televisie en computer

6.1. Veel televisie kijken

6.2. Selectief televisie kijken

6.3. Gevaren op de computer

7. Geslachtsspecificaties

7.1. Mannelijk

7.2. Meisjes

7.2.1. Zorgen

7.2.2. Delen

7.3. Jongens

7.3.1. Tegen slagen verwerken

7.3.2. Voor zichzelf opkomen

7.4. Vrouwelijk

8. Samen gaan van invloedssferen

8.1. Invloedssferen

8.2. Conflicten