Biologie mindmap periode 4

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Biologie mindmap periode 4 Door Mind Map: Biologie mindmap periode 4

1. Zenuwstelselstructuur

1.1. Centraal Zenuwstelsel (CZS)

1.1.1. Gliacellen

1.1.1.1. Astrocyten

1.1.2. Ruggenmerg

1.1.2.1. Grijze Stof

1.1.2.2. Witte stof

1.1.3. Hersenen

1.1.4. Gemengde zenuw

1.2. Perifeer Zenuwstelsel

1.3. Autonome zenuwstelsel

1.3.1. Parasympatisch

1.3.2. Orthosympatisch

1.4. Animale zenuwstelsel

2. Hersenen

2.1. Grote hersenen

2.1.1. Cortex

2.1.2. Motorisch schorscentrum

2.1.3. Sensorisch schorscentrum

2.2. Kleine hersenen

2.3. Hersenstam

2.3.1. Verlengde merg

2.3.2. Zwervend zenuw

2.3.3. Reflex

2.3.4. Inwendige chemoreceptoren

2.4. Thalamus

2.5. Hypothalamus

2.5.1. Homeostase

2.6. Hypofyse

2.7. Bloed-hersenbarriére

2.7.1. Tight junctions

2.8. Gliacellen

2.8.1. Microgliacellen

2.8.2. oligodendrocyten

3. Bouw en functie van neuronen

3.1. Soorten neuronen

3.1.1. Sensorische neuronen

3.1.1.1. Spinale ganglion

3.1.2. Schakelneuronen

3.1.3. Motorische neuronen

3.1.4. Reflexboog

3.2. Onderdelen van een neuron

3.2.1. Axon / Neuriet

3.2.1.1. Myelineschede

3.2.1.1.1. Cellen van Schwann

3.2.2. Dendriet

3.2.3. Synaps

3.2.3.1. Neurotransmitter

3.2.3.1.1. Inhibitie

3.2.3.1.2. Acetylcholine

3.2.3.1.3. Noradrenaline

3.2.3.2. Pre-synaptisch

3.2.3.3. Post-synaptisch

3.2.3.4. Synaptische spleet

3.3. Prikkel

3.3.1. Adequate prikkel

3.3.1.1. Adaptatie

3.3.2. Receptor/sensor

3.3.2.1. Nociceceptor

3.3.2.2. Thermoreceptor

3.3.2.3. Spierspoeltjes

4. Actiepotentiaal

4.1. Natrium-Kaliumpomp

4.1.1. Natrium

4.1.2. Kalium

4.2. -70mV -50mV +35mV

4.2.1. Depolarisatie

4.2.2. Repolarisatie

4.2.3. Hyperpolarisatie

4.2.4. Drempelwaarde

4.2.5. Absoluut refractaire periode

4.2.6. Relatief refractaire periode

4.3. Impuls

4.3.1. Impulsfrequentie

4.3.2. Impulsgeleiding

5. Antagonisten

6. Gehoor

6.1. Oor

6.1.1. Slakkenhuis

6.1.1.1. Ovale venster

6.2. Orgaan van Corti

6.3. Ciliën

7. Zicht

7.1. Oog

7.1.1. Netvlies

7.1.2. Pupilreflex

7.1.3. Lens

7.1.3.1. Lensbandjes

7.1.3.1.1. Accomoderen

7.1.4. Gele vlek

7.2. Lichtreceptoren

7.2.1. Kegeltjes

7.2.2. Staafjes

7.2.3. Blinde vlek

7.3. Bijziend/Verziend

8. Ganglioncellen