Pedagogisch werker

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Pedagogisch werker Door Mind Map: Pedagogisch werker

1. Peuterspeelzaal

1.1. Wie werken er?

1.2. Doelgroep

1.3. Doel en functie

2. Gastouderopvang

2.1. Wie werken er?

2.2. Doelgroep

2.3. Doel en fucntie

3. 24-uurs opvang

3.1. Wie werken er?

3.2. Doelgroep

3.3. Doel en functie

4. BSO

4.1. Wie werken er?

4.2. Doelgroep

4.3. Doel en functie

5. Kinderopvang

5.1. Wie werken er?

5.2. Doelgroep

5.3. Doel en functie

6. Tieneropvang

6.1. Wie werken er?

6.2. Doelgroep

6.3. Doel en functie