Samenwerking Rabobank

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Samenwerking Rabobank Door Mind Map: Samenwerking Rabobank

1. Product aanvullend

1.1. Lezingen

1.2. Workshops

1.3. Info avonden / middagen (vrije inloop)

1.4. PR materialen tonen

1.5. Branding Rabobank tonen

2. Waarom samenwerken?

2.1. Rabobank

2.1.1. Publieksbereik in het centrum van Delft vergroten

2.1.1.1. Openingstijden DOK Delft adequaat?

2.1.2. Verwijsfunctie vanuit DOK Delft

2.1.3. Vanuit Coöperatieve visie

2.1.4. Zichtbaarheid in ruimte bij publieke partner testen

2.1.5. Innovatief karakter

2.2. DOK Delft

2.2.1. Financiële incentive

2.2.1.1. Als alternatief / aanvulling op gemeentesubsidie

2.2.1.2. Als mogelijkheid om ruimere openingstijden te kunnen bieden in gebouw (dagen / uren).

2.2.2. Gidsfunctie

2.2.3. MVO voor medewerkers Rabobank

2.2.3.1. Vrijwilligerswerk tbv educatieprojecten DOK Delft

2.2.3.2. Vrijwillige bijdragen aan nieuwe concepten (muziek, film, tuinieren, eten etc.)

2.2.4. Binden Rabobank leden

2.2.4.1. Nieuw

2.2.4.2. Bestaand

3. gezamenlijke waarden

3.1. Dichtbij

3.2. Betrokken

3.3. Betrouwbaar

4. Product inhoudelijk

4.1. Algemene financiële informatie

4.2. Nieuwsgierigheid prikkelen / inspirerend

4.3. Laagdrempelig

4.4. Educatief

4.5. Thematisch van opzet (bijv. rondom life changing events)

4.5.1. Geboorte

4.5.2. Naar school (jeugd / jongeren)

4.5.3. Trouwen / scheiden

4.5.4. Huis kopen

4.5.5. Overlijden

4.5.6. Ondernemen

4.6. Digitale content

4.7. Virtuele verbinding met Rabobank

4.8. Onafhankelijke informatie (contentmarketing)

4.9. Koppeling met dienstverlening van DOK, bijv. (digitale) boeken.

4.10. Actueel

4.11. Bankzaken regelen

4.12. Coöperatief karakter - mogelijk informatie van bestaande partners opnemen

5. Product retail

5.1. Flexibel inzetbaar

5.2. Gebruik van beeld

5.3. Geschikt voor 8 - 80 jaar

5.4. Toegankelijk

5.5. Privacy vs openbaar?

5.6. 24/7?

5.7. Informatie zenden of interactief?

5.7.1. Direct live contact met medewerker

5.7.2. Tussenstap door vraagbeantwoording, bijv. als Ikea.

5.8. Alleen informatief of ook mogelijkheid om financiële transacties te doen?

5.9. Alleen digitaal of combinatie met innovatieve fysieke uitingen?

5.9.1. 'Lenticular printing' besproken in juni

6. KPI's

6.1. 1. Aantal bezoekers dat Rabobank opmerkt

6.2. 2. Aantal bezoekers dat actief informatie tot zich neemt

6.3. 3. Aantal klantcontact dat hieruit voortkomt

6.4. 4. Aantal afgenomen producten (financiële waarde) dat dit oplevert

6.4.1. Nieuwe klanten

6.4.2. Cross selling

6.4.3. Up selling

6.5. Onderzoek

6.5.1. Stimuleren van bekendheid

6.5.2. Acceptatie concept bij klanten

6.5.3. Klantbeleving

6.6. Aantal events (zie product aanvullend)

6.7. Alleen KPI's rondom fysiek product opnemen of ook via online kanalen bekendheid / gebruik meten?

7. Financiering

7.1. Wat is Rabobank bereid te investeren voor aanloopfase / projectfase? Waarop wordt succes 'Bottom line' beoordeeld?

7.2. Begroting project door Rabobank gefinancierd

7.2.1. Aanloop

7.2.2. Uitrol

7.2.3. Onderhoud (2 jaar?)

7.3. DOK investeert (max nog vast te stellen) uren in aanloopfase

7.4. DOK investeert facilitair in aanloopfase

7.4.1. in m2 tijdens opbouw (en test?) fase

8. Planning

8.1. Conceptfase

8.1.1. Concept projectplan

8.1.1.1. Gaby in overleg met achterban

8.1.1.2. Mark in overleg met achterban

8.1.1.3. Intentieverklaring Renata en Margot

8.1.2. Projectleider Rabobank

8.1.3. Beoordeling door 'expertgroep' DOK en Rabobank

8.1.4. Aanscherpen concept projectplan

8.1.4.1. Offertes opvragen

8.1.4.2. Detailplanning ontwikkelfase

8.1.4.3. Projectteam samenstellen

8.1.5. Beoordeling door Renata en Margot - Go / No go op ontwikkelfase

8.2. Ontwikkelfase

8.2.1. Ontwikkelen hardware

8.2.2. Ontwikkelen software

8.2.3. Communicatie medewerkers

8.2.4. Communicatie publiek

8.2.5. Detail planning uitrolfase

8.3. Uitrolfase

8.4. Onderhoudsfase

8.5. Doorontwikkelfase