Sociaal overleg: regeringsonderhandelingen m.b.t. het brugpensioen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sociaal overleg: regeringsonderhandelingen m.b.t. het brugpensioen Door Mind Map: Sociaal overleg: regeringsonderhandelingen  m.b.t. het brugpensioen

1. Sociaal overleg

1.1. Wie?

1.1.1. De groep van tien

1.1.1.1. Belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners

1.1.1.1.1. Paritair verdeeld (gelijk)

1.1.1.1.2. Voorzitster wordt niet meegeteld, dus eigenlijk elf leden

1.1.1.2. Voorzitster

1.1.1.2.1. Michèle Sioen

1.1.2. Vakbonden: ACV (CSC), ABVV (FGTB) en ACLVB

1.1.2.1. MAX eisen

1.1.3. Werkgeversorganisaties: VBO (FEB), Unizo, UCM, Boerenbond

1.1.3.1. MIN toegevingen

1.1.4. Overheid geen actieve rol

1.1.4.1. MAAR

1.1.4.1.1. kan beslissingen doorvoeren indien WN en WG geen akkoord bekomen

1.2. Wat?

1.2.1. Onderhandelingen op verschillende niveaus met als resultaat het sluiten van CAO's

1.2.1.1. Voorbeelden

1.2.1.1.1. Afspraken i.v.m. loonstijging

1.2.1.1.2. Leeftijd brugpensioen

1.2.1.2. Niveaus

1.2.1.2.1. Onderneming, sector, regionaal, nationaal, internationaal

2. Brugpensioen (SWT)

2.1. Nieuwe naam sinds 01/01/2012

2.1.1. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

2.2. Definitie

2.2.1. Regeling waardoor oudere werknemers die ontslagen worden, naast een werkloosheidsuitkering ook een bedrijfstoeslag krijgen (vergoeding bovenop werkloosheidsuitkering)

2.2.2. Werkloosheidsuitkering berekend op laatste loon (+)

2.3. Verschil met vervroegd pensioen

2.3.1. Op pensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd (op zijn vroegst de maand na 60e verjaardag)

2.3.2. Pensioenbedrag berekend over hele loopbaan (-)

2.4. Huidig akkoord

2.4.1. 2 dingen toegevoegd

2.4.1.1. Aangepaste beschikbaarheid

2.4.1.1.1. Onduidelijk

2.4.1.1.2. Mensen zijn ongerust

2.4.1.2. Langere beschikbaarheidsleeftijd (vanaf 2017)

2.4.1.2.1. 62 jaar

2.4.2. Vakbonden keuren huidig akkoord brugpensioen af

2.4.2.1. Vakbonden en WG

2.4.2.1.1. Bruggepensioneerden zijn passief: zoeken niet meer naar werk

2.4.2.2. Regering

2.4.2.2.1. Bruggepensioneerden toch beschikbaar op arbeidsmarkt tot 65 jaar

2.4.2.3. Er komt een evaluatie in 2017

2.4.2.3.1. Verzamelen van informatie over iets wat is gebeurd en die gebeurtenis vervolgens beoordelen

2.4.2.4. ACV wil 2016

2.4.2.4.1. Baseren op evaluatie om onderhandelingen in 2017 en 2018 goed te kunnen aanpakken

2.4.2.4.2. Zo een goed overleg krijgen

2.4.3. Onderhandelingen

2.4.3.1. December 2014

2.4.3.1.1. Akkoord kader-CAO's

2.4.3.2. Januari 2015

2.4.3.2.1. Sociaal akkoord

2.4.3.3. Vakbonden

2.4.3.3.1. Samen met groep van 10 een uitspraak proberen te doen tegen regering

2.5. Synthese situatie i.v.m. brugpensioen

2.5.1. Conslusie

2.5.1.1. Leeftijden verhogen = langer werken

3. Acties

3.1. Waarom?

3.1.1. Tegen de plannen van de regering

3.1.1.1. Indexsprong, invoering gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, verhoging van pensioenleeftijd en fiscale maatregelen

3.2. Welke?

3.2.1. 11 december 2014

3.2.1.1. 24-urenstaking bij het spoor

3.2.2. 15 december 2014

3.2.2.1. Nationale Staking

3.2.3. Aankondiging (12/03) staking 22 april 2015

3.2.3.1. Georganiseerd door ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten)

3.2.3.2. Staking geldt voor alle overheidsdiensten (niet privésector) in het hele land

3.2.3.3. VBO is kwaad

3.2.3.3.1. Staking slecht voor economie

3.2.3.4. Kan vermeden worden

3.2.3.4.1. Een stop zetten aan besparingen, aan de ontslagen, aan het gebrek aan investeringen en werkingsmiddelen