Kerkgeschiedenis toets 2: Middeleeuwen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kerkgeschiedenis toets 2: Middeleeuwen Door Mind Map: Kerkgeschiedenis toets 2: Middeleeuwen

1. Pausen en keizers : investituurstrijd

1.1. Bekleding, waardigingstekens zoals ring, mijter of staf

1.2. Gregorius VII schreef Didcatus Papae --> paus opperherder, keizer slechts een leek

2. Oost en west groeit christenen groeien uit elkaar door meer Islam rond Middelandse zee

3. Innocentius III

3.1. Filips II August wilde trouwen met een ander, Innocentius III legde Interdict op

3.1.1. Paus gebruikte zijn macht om christelijke landen in te nemen --> daarna uitlenen aan vorsten, hervorming kerk

4. Franciscus van Assisi

4.1. Discipel door armoede en prediking, goedkeuring paus Inocentius III

5. Vierde Lateraanse Concille

5.1. 1x p jaar commune + biecht (oorbiecht)

5.2. Verbod geheime huwelijken

5.3. Preken in volkstaal

5.4. Eucharisatie brood en wijn, transsubstantiatie

6. Conciliarisme

6.1. Concille boven Paus, Bazel beperking macht Paus

7. Paus Gregorius de Grote

7.1. Brug tussen oudheid en middeleeuwen

7.2. Liturgisch kalender

7.3. Van adel maar werd arme monnik

7.4. Aansporen monniken studie en wetenschap

8. Ierse christendom van voor 800

8.1. Heilige Patrick grondlegger

8.2. Monniken belangrijk in kerkelijke organisatie

8.3. Kerk was gebouwd rond kloosters ipv bisschopszetel

8.4. Ideaal van vroomheid was het pelgrimerende leven

8.4.1. Verlaat alles en evangeliseer

9. Bonifatius

9.1. Engelse monnik

9.2. Zendeling: bisdommen en klooster gesticht

9.3. Frankische kerk naar Romeins model hervormd

9.4. 747 bisschoppen schriftelijke verklaring trouw aan de paus

10. Hoge scholastiek

10.1. Geloof en wetenschap

10.2. Theologie verbonden met kerkelijke dogma's

10.3. Rationeel God bewijzen

11. Mystiek

11.1. Hervorming van het persoonlijke geloofsleven - vereneging met God - ervaring en gevoel

12. John Wyclif = professor, ideaal arme sobere kerk, terugkeer evangelie