Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NS Door Mind Map: NS

1. skill

1.1. De mensen moeten kennis hebben van het werk wat ze verrichten.

2. staff

2.1. conducteurs

2.2. machinist

2.3. planners

2.4. ICT'ers

2.5. administratieve medewerkers

2.6. shop mederwerkers

2.7. Medewerkers Service & Veiligheid

2.8. Techniek Professionals

2.9. Vastgoed Professionals

3. systems

3.1. NS.nl

3.2. 9292ov.nl

3.3. matrix borden

3.4. inkoop/verkoop systeem

3.5. planningsysteem

3.6. NS applicatie

3.7. administratie

3.8. reclame op tv

4. structure

4.1. aandeelhouder Staat der Nederlanden

4.1.1. 100%

4.2. http://www.ns.nl/binaries/content/gallery/NS/images-over-ns/wie-zijn-wij/organigramns.gif

5. style

5.1. Werknemers hebben inspraak bij de NS

5.2. Er is een goede werksfeer in het bedrijf

5.3. Meestal gaan de werknemers met respect om met hun klanten

6. Shared Values

6.1. NS optimaliseert haar dienstverlening in samenspraak met de klant. Via traditionele en offline media maar vooral via online sociale media zijn wij in gesprek. Zo kunnen we de klant eerder informeren als dat nodig is en maken we gebruik van de feedback van onze klanten. Zo helpen zij mee aan het continu verbeteren van ons product.

6.2. Gemak en comfort combineren met dagelijks reizen, slim verplaatsen, verbinden van wonen en werken: vrij om te bewegen. Een aantrekkelijk vooruitzicht. De bouwstenen én de techniek zijn anno nu al aanwezig. Met andere woorden: het kàn.

6.3. Stations en treinen vormen één groot netwerk. Hogere frequenties en een toename van verbindingen zorgen ervoor dat stations in de beleving dicht bij elkaar liggen. Met hoge snelheden reizen mensen de grens over. Mensen kunnen elkaar snel ontmoeten als ze afspreken in de buurt van het station. Hierbij realiseren wij een natuurlijke en optimale verbinding tussen het station en de stad.

7. strategie

7.1. 1.De klant is koning

7.1.1. Zonder onze klanten zijn wij nergens. Hun tevredenheid bepaalt ons succes. Gastvrij en proactief komen wij tegemoet aan hun vragen en wensen.

7.2. 2.Wij denken van deur tot deur

7.2.1. De trein is een deel van de reis van de klant. Daarom maken wij ook de reis naar, op en van het station gemakkelijk en comfortabel.

7.3. 3.Europa is ons werkterrein

7.3.1. Door internationaal te werken en te ondernemen, leren wij van Europa en verbeteren wij onze positie in eigen land.

7.4. 4.Het verschil maken wij samen

7.4.1. NS, dat ben jij met jouw vakmanschap. En ieder van ons maakt het verschil. Gastvrij richting de reiziger en vakkundig maken wij samen NS.

7.5. 5.Wij zijn zuinig op onze omgeving

7.5.1. Wij maken werk van duurzaam reizen. Een zorgvuldige omgang met energie, ons milieu en met elkaar betekent winst voor iedereen.

7.6. 6.Wij zijn kostenbewust

7.6.1. Reizigers willen waar voor hun geld. Door resultaatbewust te werken, blijft er een toekomst voor NS.

8. 7 s model

9. macro meso

10. macro

10.1. Milieu: Door de jaren heen zijn de trein een stuk ‘groener’ geworden. Vroeger was de brandstof voor een trein kolen of diesel. Tegenwoordig rijden deze op stroom. Technologie: De technologie blijft veranderen waardoor de treinen efficiënter en ‘groener’ worden. Demografie: Het grootste gedeelte van de passagiers bestaat uit studenten. Verder zijn er erg veel ouderen die met de trein gaan omdat ze niet meer auto durven te rijden. Ook door de vergrijzing groeit het aantal. Economie: De Ns heeft minder last van de economische recessie dan andere bedrijven. De studenten zullen met de trein blijven reizen. Politiek: De politiek heeft invloed op de Ns met bijvoorbeeld veiligheidsnormen waar de Ns zich aan moet houden. Maatschappij: De Ns kan het volgens de maatschappij nooit perfect doen. De Ns heeft ook een betrekkelijk slechte naam omdat ze nooit altijd op tijd kunnen zijn.

11. meso

11.1. Afnemers: De afnemers zijn alle reizigers die met de ns reizen. Media: De Ns komt meestal negatief in het nieuws. Als alles perfect gaat vindt de maatschappij het normaal. Overheidsinstellingen: Overheidsinstellingen geven voor studenten een ov-kaart waardoor ze dus gratis met de trein kunnen en dat zorgt er voor dat de NS meer winst kan maken omdat de overheid de rekening betaald. Belangenbehartigingsorganisaties: Organisaties bundelen zich om bepaalde belangen na te streven. Werknemers: De werknemers hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden waardoor ze tevreden worden gehouden. Tevreden werknemers is belangrijk voor een gezonde organisatie. Concurrentie: Om met de concurrentie mee te kunnen biedt de Ns ook reizen buiten Nederland aan. Bijvoorbeeld Ns Highspeed. Leveranciers: De leveranciers van de Ns is vooral Bombardier. Dit is een Canadees bedrijf die treinen fabriceert.

12. geschiedenis

12.1. opgericht: in 1937-1938 geschiedenis: 1917: HSM en SS samenwerken tot Belangenmaatschap Nederlandse Spoorwegen 2 aug. 1937: Fusie in de oprichting N.V. Nederlandse Spoorwegen 1938: De fusie wordt compleet. 1939: Honderd jarig bestaan van de eerste spoorwegen in Nederland. WOII: Het NS personeel maakte de spoorlijn naar kamp Westerbork. Hierdoor zijn bijna honderdduizend mensen afgevoerd door hulp van de NS. En er was veel schade aan de spoorwegen aan het einde van de oorlog. 1963: de NS maakte grote verliezen door de opkomst van de auto en het verdwijnen van de kolen uit Limburg en het plaatsmaken voor het gas. 1970: het krijgen van een subsidie van de overheid omdat de trein niet goed loopt. vanaf 1993: de verzelfstandiging van de NS door de overheid uitgevoerd. de rest tot heden nog steeds uitgbreid.

13. missie, visie & imago

13.1. imago

13.1.1. NS heeft een groter marktaandeel waardoor het bekender is en je kunt er gratis met je ov rijden

13.1.2. NS heeft wel imago problemen want het kan nooit perfect gaan, Als het wel perfect gaat vinden mensen dat normaal dus het imago zal niet hoger worden

13.2. missie

13.2.1. Wij bundelen onze inspanningen rond de missie: meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. Wij werken daaraan op basis van onze vijf hoofddoelstellingen: 1.Op tijd rijden 2.Informatie verstrekken en service verlenen 3.Bijdragen aan sociale veiligheid 4.Voldoende vervoerscapaciteit creëren 5.Zorgen voor schone treinen en stations NS heeft de taak Nederland in beweging te houden. Alleen als we voortgaan op de ingeslagen weg blijft het voor reizigers aantrekkelijk om gebruik te maken van de trein. Dat kan alleen met een financieel gezond bedrijf dat ruimte heeft voor investeringen in de toekomst. Een voldoende rendement is randvoorwaarde voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn.

13.3. visie

13.3.1. Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Zij vergelijken steeds vaker de voor- en nadelen van verschillende reismogelijkheden en nemen de te besparen tijd, geld en inspanning in hun afweging mee. Bestemmingen moeten in elk geval gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarbij worden ook door de samenleving steeds hogere eisen gesteld aan leefbaarheid, veiligheid en een schoon milieu. NS speelt hier op in. Wij bieden onze klanten niet alleen snelle en betrouwbare vormen van vervoer, maar ook een reeks diensten op en rond mobiliteitsknooppunten. Samen met overheden en partners dragen wij bij aan duurzame oplossingen voor knelpunten in de mobiliteit. In dit kader werken wij mee aan de verdere ontwikkeling van stations en hun omgeving tot leefbare en veilige locaties. De stations worden daarmee ook een kloppend hart in de stad. Een plek van aankomst en vertrek, waar het tegelijkertijd goed verblijven is: wonen, werken, winkelen, leren of recreëren. Overal in Europa wordt weer geïnvesteerd in het spoor. De trein is dan ook - zeker op middellange afstanden en rond grootstedelijke agglomeraties - een snel en milieuvriendelijk alternatief voor auto en vliegtuig. De spoormarkt is niet langer exclusief voorbehouden aan nationale partijen. In 2010 treedt de Europese liberaliseringsrichtlijn voor internationaal reizigersvervoer per spoor in werking. Buitenlandse maatschappijen mogen dan zelfstandig - binnen grensoverschrijdende diensten - ook binnenlandse reizigersdiensten aanbieden. Wij realiseren ons dat de reis van de klant meer is dan een treinreis van station naar station. Dienstverleners kunnen hun klanten onderweg, op de reis van deur tot deur, vollediger bedienen. Een multimodaal aanbod van verschillende vervoermiddelen sluit vaak goed aan op de wensen van klanten en opdrachtgevers en kan (kosten)efficiënt zijn. Tal van bedrijven bereiden zich voor op deze ontwikkeling met overnames in de bus- en railmarkt. Naar verwachting gaan enkele grote ondernemingen de Europese openbaarvervoermarkt domineren. Dit zijn multimodale dienstverleners met ervaring en expertise in geliberaliseerde markten. Binnen deze context dient NS om zich op deze markt een positie te verwerven, ondernemend te zijn met een concurrerend kosten- en kwaliteitsniveau.

14. vormen van arbeidsdeling

14.1. Maatschappelijke arbeidsverdeling; Reisbegeleiding en administratie zijn verschillende subgroepen zodat de efficiency het hoogst is Technische arbeidsdeling Conducteurs, machinist en administratie medewerkers zijn groepen binnen de subgroepen zodat slechts enkele simpele handelingen overblijven

15. informatesysteem

15.1. Het informatie systeem wordt gebruikt om reizigers van informatie voorzien zoals reistijden en mogelijke vertragingen. Ook worden er gegevens opgeslagen voor de OV-Chip kaart. NS krijgt gegevens waar de reiziger in en uitcheck en kunnen op die manier ervoor zorgen dat reizigers sneller op hun bestemming aan kunnen komen. Dat doen ze door te kijken op welke trajecten het druk of rustig is en kunnen zo voor meer of minder bussen zorgen op een bepaald traject. Maar ook gegevens van medewerkers staan geregistreerd. Ook heeft de NS een mailnetwerk en dat is ook een Informatie systeem. ICT: zorgt ervoor dat alle informatie te zien is op verschillende plekken en dat het treinverkeer soepel verloopt. Conducteur: voorziet de reiziger van informatie en er staan ook alle andere informatie systemen Treinreizigers: Zijn de gebruikers van de IS.

16. proces

16.1. Het belangrijkste proces binnen de NS: is het vervoeren van de passagiers norm: alle mensen optijd ophalen en afzetten. Ze laten de klant af en toe een enquete invullen waardoor ze meer feedback krijgen en dus beter kunnen inspelen op de belangen van de reizigers.(feedback) Ze kijken welke lijnen meer reizigers zijn en daarmee bepalen ze waar meer bussen/langere treinen nodig zijn. of eventueel meer werknemers om deze treinen te controleren/besturen en extra treinen/bussen inzetten waar het nodig is. alle informatiesystemen optijd veranderen als er vertraging is en updaten wanneer nodig. (feedforward)

17. https://lh5.googleusercontent.com/NXrk4e5tU75ffAED79ybdmmDXtLHkB7_cu_GGSt7Effut4d-fibDKG6msnOoyHP8Vg675zeFKS1ES4_auHkbVFjKixjS-1ULi2AASGr1Dx1CCgBSxubNVNXPcQ