Green. Let's walk! presentatie Mercedes Benz

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Green. Let's walk! presentatie Mercedes Benz Door Mind Map: Green. Let's walk! presentatie Mercedes Benz

1. duurzaamheid

1.1. staat op de agenda

1.2. stakeholders betrekken en advisering

1.2.1. overheid

1.2.2. ministeries

1.2.3. gemeenten

1.2.4. bedrijven

1.2.5. klanten

1.3. veel onrust

1.3.1. wegnemen door

1.3.2. informatie

1.3.3. mobiliteitsoplossingen

1.4. veel invloed door regelgeving

1.5. hype

1.5.1. elektrisch rijden

1.6. adviesfunctie

2. 1. stedelijke mobiliteit

2.1. verstedelijking neemt toe

2.2. groei privé mobiliteit

2.3. meer beweging op klein gebied

2.4. behoefte aan vervoer

2.4.1. fiets

2.4.2. openbaar vervoer

2.4.3. scooter

2.5. den haag

2.5.1. 55% van de inwoners heeft geen auto

2.5.2. stad met laagste percentage auto's in NL

3. 2. luchtkwaliteitsnormen

3.1. voldoen aan nieuwe emissienormen

3.2. kunstmatige oplossing om luchtkwaliteit te doen laten stijgen

3.3. mensen kiezen bewust

3.3.1. geen auto

3.3.2. of greenwheels

3.4. verschuiving investeringspatronen

3.4.1. i.p.v eigen autobezit

3.4.2. andere vormen van mobiliteit

3.4.3. hoe worden deze ingevuld?

4. ontwikkelingen

4.1. deelauto gebruik

4.1.1. concept MB: Car2Go

4.1.2. redenen

4.1.2.1. geen eigen bezit auto

4.1.2.2. gebruik in steden

4.1.2.3. geen parkeerplek nodig

4.1.2.4. geen abonnement nodig

4.1.3. werkwijze

4.1.3.1. gebruik per minuut

4.1.3.2. toegang via pincode

4.1.3.3. direct wegrijden

4.1.3.4. verlaat de auto

4.1.3.5. auto op elke plek achterlaten

4.1.3.6. vervolgens wordt de auto gereed gemaakt

4.1.4. succesvolle proef

4.1.4.1. 60 gebruikers aangemeld

4.1.4.2. waarvan 11 heavy users

4.2. road pricing end-to-end-system

4.2.1. km.heffing

4.2.1.1. Min VWS

4.2.1.1.1. 160 mensen bezig met de uitwerking

4.2.1.2. omvangrijke introductie

4.2.1.3. vanaf 2012 gaat km.heffing in

4.2.1.4. alleen betalen voor gebruik auto

4.2.1.5. differentiatie van tarieven

4.2.1.6. In NL: 7 à 8 mln auto's

4.2.2. exacte prijsbetaling

4.2.2.1. bepalen van de km's

4.2.2.2. tijdstip

4.2.2.3. locatie/ traject

4.2.2.4. auto-omvang

4.2.3. werkingen

4.2.3.1. via GPS bepaling

4.2.3.2. bepaling locatie

4.2.3.3. tijdstip

4.2.3.4. en vervolgens het rittarief

4.2.3.5. via een unit wordt gecommuniceerd met beveiligde satellieten

4.2.4. Vraag: hoe zit het met de privacy?

4.2.4.1. overheid initieert het

4.2.4.2. auto chassisnummer

4.2.4.2.1. VIN nummer

4.2.4.2.2. koppeling met sofinummer

4.2.4.3. meer partijen gaan gegevens gebruiken

4.2.4.4. bijvoorbeeld aanbieding voor een lunch langs snelweg

4.2.5. inkomstenbron

4.2.5.1. BPM nu is een inkomsten bron voor overheid

4.2.5.2. km.heffing moet dit compenseren

4.2.5.3. idee van de heffing is minder te gaan rijden

4.2.5.4. kan inhouden dat men significant minder gaat rijden

4.2.5.5. waardoor minder inkomsten overheid

5. schoon en zuinig

5.1. nu

5.1.1. auto = vervuiling

5.1.2. fijnstof

5.1.2.1. oplossing straten schoonspuiten

5.1.2.2. minder stof

5.1.3. roetdeeltjes

5.2. toekomst

5.2.1. verbetering luchtkwaliteit

5.2.2. auto's geen bron van luchtvervuiling

5.3. aandeel CO2 in NL

5.3.1. 20% = auto

5.3.2. 31% = energie

5.3.3. 25% = industrie

5.3.4. 5% = landbouw

5.3.5. 8% = overig

5.3.6. 11% = consumenten

5.4. overheid is flexibel in opvatting

5.4.1. brandstofvormen

5.4.1.1. hype dan weer niet

5.4.2. overheid maakt lange termijn afspraken over CO2 reductie

5.4.3. is van invloed op brandstofinnovatie

5.4.4. lastig voor bedrijfsleven want onduidelijk waar men op moet inzetten

5.4.5. brandstofleverancier

5.4.5.1. hebben long term plan nodig

5.4.5.2. pas dan investering

6. in 5 stappen naar duurzaam

6.1. 1. optimaliseren verbrandingsmotoren

6.1.1. vanwege moderne motoren

6.1.2. sinds 1950: 5x meer auto's

6.1.3. toch schoner lucht dan in jaren 50

6.2. 2. verbeteren conventionele brandstoffen

6.2.1. hoog reductiepotentieel

6.2.2. aardgas transitie naar biogas

6.3. 3. alternatieve brandstoffen

6.3.1. v.a. 2010

6.3.1.1. 25 hybride vrachtauto´s

6.3.2. nu al

6.3.2.1. biogasaangedreven afvalwagens

6.3.2.2. waterstof autobussen in A'dam

6.4. 4. EV Hybride voertuigen

6.4.1. na 2015

6.4.2. Wheel to wheel

6.4.3. wat zijn de effecten van elektrisch rijden

6.5. 5. brandstofcel technologie

6.5.1. v.a. 2015

6.5.1.1. zero emissie

6.5.2. moet wel

6.5.2.1. 5 uur rijden

6.5.2.2. koffers mee

6.5.2.3. praktisch zijn

6.6. wanneer zijn stappen reëel

6.6.1. v.a. 2012 de eerste elektrische auto smart bij MB

7. samenvatting

7.1. Duurzaam is schoon en zuinig maar ook meer

7.2. Verduurzaming van mobiliteit via diverse transitiepaden

7.3. Verantwoordelijkheid vanuit Mercedes-Benz

7.4. Stimuleren door overheid verschillende ontwikkelingen

7.5. Overheid moet richting geven

7.6. Realistisch maar ambitieuze doelstellingen

8. vragen

8.1. verkopen

8.1.1. 65% nu

8.1.1.1. brandstof verbruik 1/op/16 en 1/op-20

8.1.1.2. maar ook beeld

8.1.1.2.1. grote zware auto´s

8.2. loopt MB voorop

8.2.1. niet

8.2.2. BMW hogere gemiddelde C02 dan MB

8.2.3. verkoopt auto met milieucertificaten

8.2.3.1. boekje 60 pagina´s