ICT-Coördinator 2013

Hoort bij de opleiding ICT-Coördinator SO-PO-VO

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT-Coördinator 2013 Door Mind Map: ICT-Coördinator 2013

1. Groep 4. Rick en Sjoerd

1.1. 't Palet

1.1.1. Niet goed leesbaar, redelijk wat spelfouten, onduidelijke zinnen.

1.1.2. Gewenste situatie niet altijd duidelijk geformuleerd

1.1.3. haalbaar? financiën bijna 30.000 extra op een budget van 50.000?

1.2. Daniël de Brouwerschool

1.2.1. visie wel duidelijk, niet origineel

2. ICT-beleidsplan

3. Groep 3 Niels en Mischa.

3.1. ELS

3.1.1. Geen duidelijke visie

3.1.2. Doel van beleidsplan niet duidelijk

3.1.3. Lange termijndoelen niet chronoligisch

3.1.4. Niet SMART

3.1.5. Apparatuurlijst staat verwerkt als verhaal

3.1.5.1. Verwerking in tabel / overzichtelijker

3.2. De Wegwijzer

3.2.1. Uitgebreid

3.2.2. Helder doel, waarbij het team en leerlingen betrokken worden.

3.2.3. Er komt geen duidelijke visie naar voren

3.2.4. Doelen zijn goed terug te vinden

3.2.4.1. Doelen moeten meer SMART

3.2.5. Algemene indruk is overzichtelijk. Veel opsommingen en concrete benamingen.

3.2.6. Financiële uitwerking is minimaal

4. faciliteiten

5. Visie/beleid

5.1. Rick en Sjoerd

5.1.1. Visie: is dat niet de richting die je op wil, je identiteit als school? (visies zijn toch altijd niet origineel en onduidelijk).

6. veranderingsprocessen

7. 5. Gerben en Soemitra

7.1. Herderscheeschool; geen duidelijke visie, overzichtelijk maar taai. Doelen te vaag.

7.2. Margrietschool; visie wel duidelijk, het plan is leesbaar, er zijn haalbare doelen gesteld.

8. Groep 2. Judith en Jan

8.1. Jan: wie gaat dit lezen?

8.2. vage omschrijving visie, weinig concreets

8.3. houd de gewenste situatie kort en bondig

8.4. wat is het nut van de lijst van hardware en hun serie nummers?

8.5. lettertype bepalend voor leesbaarheid

9. Groep 1 Hans en Maria.

9.1. Nieuwe Baarnse school

9.1.1. Mooie lay-out met duidelijke kopjes

9.1.2. Leuk een titel die het algemene doel weergeeft van het plan

9.1.3. Mooi dat er teruggekeken wordt naar het verleden bij het formuleren van het doel van het plan.

9.1.4. Er staan wel heel veel verschillende doelen in, verlies je daardoor niet het overzicht?

9.1.5. Wordt zo'n uitgebreid plan wel gelezen?

10. Techniek/hardware

10.1. Maak je plan concreet

11. Kennis en vaardigheden