Communicatie in de klas (Observatiestage)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Communicatie in de klas (Observatiestage) Door Mind Map: Communicatie in de klas (Observatiestage)

1. Efficiënt communiceren

1.1. Lesdoel in agenda aanvullen

1.2. Gebruik aandachtstrekkers

1.2.1. Levend standbeeld

1.2.2. Humor

1.3. Verbale communicatie

1.3.1. Taalgebruik

1.3.1.1. Aangepast aan leefwereld leerlingen

1.3.2. Stemvolume

1.3.2.1. Voldoende luid

1.3.2.2. Niet roepen

1.3.3. Spreeksnelheid

1.3.3.1. Normale spreeksnelheid

1.3.3.2. Trager bij moeilijke leerstof

1.4. Non-verbale communicatie

1.4.1. Gebruik van de ruimte

1.4.2. Zelfvertrouwen uitstralen

1.4.2.1. Kleding

1.4.2.2. Gebaren

1.4.2.2.1. Ondersteunend

1.4.2.2.2. Signalen geven

1.4.2.3. Enthousiasme

1.4.2.4. Oogcontact

1.4.2.4.1. Iedereen betrekken

1.5. Didactische ondersteuning

1.5.1. Beamer

1.5.2. Handboek

1.5.3. Werkblaadjes

1.6. Herhaling

1.7. Afwisseling didactische werkvormen

1.7.1. Vraag-Antwoord

1.7.2. Luisteroefening

1.7.3. Doe-opdracht

1.7.4. Zelfstandig werken - Oefeningen maken

2. Do's

2.1. Interesse tonen in de leerlingen

2.1.1. Schoolvlak

2.1.2. Extra muros

2.2. Actief luisteren

2.2.1. Naar de spreker toegaan

2.2.2. Oogcontact

2.2.3. Knikken

2.2.4. Dieper ingaan op antwoorden

2.3. Iedereen betrekken

2.3.1. Zwakke leerlingen ook aan bod laten komen

2.3.2. Kan iedereen volgen?

2.4. Be firm, but warm

2.5. Flexibiliteit

2.5.1. Met eigen 'missers' kunnen omgaan

2.5.2. Van plan kunnen afwijken, zonder te verdwalen

2.6. Voorzie plan B

2.6.1. Bij materiaalpech

3. Don'ts

3.1. Nadruk leggen op negatieve aspecten

3.1.1. Tijdsgebrek

3.1.2. Stom liedje

3.1.3. Nutteloze oefeningen

3.2. 1 werkvorm gebruiken (Vraag- Antwoord)

3.3. Enkel de enthousiaste leerlingen aan bod laten komen

3.4. Handboek 'slaafs' volgen

3.5. Les afwerken als een to-do-lijstje

3.6. Negatieve oogcontact

3.6.1. Signalen geven naar observeerders over leerlingen

4. Moeilijke aspecten in de communicatie

4.1. Omgaan met tijdsgebrek

4.2. Evenwicht inspanning - ontspanning

4.3. Alle leerlingen betrekken in het verhaal

4.4. Oog hebben voor vragen/noden leerlingen

4.5. Aangename leeromgeving creëren

4.5.1. Onfrisse klasruimte

4.5.2. Donkere klas

4.5.3. Materiaal pech