Wat is metacognitie?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Wat is metacognitie? Door Mind Map: Wat is metacognitie?

1. = Hogere denkvaardigheden. = Leren leren overlap met problem solving (Interactie). = Denken over eigen denken. = Bewustwording van eigen informatieverwerking.

2. Oorsprong

2.1. Moderne theorievorming (Flavell).

2.2. 4 stromingen (Brown):

2.2.1. Introspectie

2.2.2. Executive control

2.2.3. Zelfregulatie (Piaget)

2.2.4. Regulatie door de ander (Vygotsky)

3. Taxonomie

3.1. Verschillende opvattingen:

3.1.1. Kennis + ervaring (Flavell)

3.1.2. Kennis + eigen cognitieve activiteit + regulatie ervan (Brown).

4. Meten van metacognitie

4.1. Voor

4.1.1. Prospectief

4.1.2. Vragenlijst

4.2. Tijdens

4.2.1. Concurrentief

4.2.2. Observaties gedrag

4.3. Na

4.3.1. Retrospectief

4.3.2. Vragenlijst

5. Metacognitie + instructie

5.1. Aanleren leerstrategieën

5.1.1. Cognitieve vaardigheden op een metacognitieve manier aan leren.

5.2. Beste effect

5.2.1. Directe instructie

5.3. 4 metacognitieve activiteiten

5.3.1. Learning

5.3.2. Regulation

5.3.3. Checking

5.3.4. Reparing

6. Doelen

6.1. Leerlingen kunnen zelf leren.

6.2. Leerlingen kunnen zelf reguleren. (Problem solving)

6.3. Leerlingen kunnen effectiever leren.

6.4. Leerlingen kunnen zelf evalueren.

6.5. ''Alles voor de groep''

7. Metacognitieve benaderingen

7.1. Surface learning

7.1.1. Van buiten

7.2. Deep learning

7.2.1. Verwerking

7.3. Achieving learning

7.3.1. Prestatie

8. Aanleren metacognitieve strategieën

8.1. Waar studeer ik?

8.2. Hoe studeer ik?

8.3. Hoe lang studeer ik?

8.4. Is mijn time management oké?

9. Problem solving

10. Metacognitie

10.1. http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/04/helpen-virtuele-tutors-leerlingen-met-leren-leren/

10.2. http://fd.nl/mensen/907999-1310/je-blijft-altijd-het-jongetje-dat-je-was

10.3. http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1299_Metacognitieve_dimensie_van_leren.aspx