Wat is metacognitie?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wat is metacognitie? Door Mind Map: Wat is metacognitie?

1. Meten van metacognitie

1.1. Voor

1.1.1. Prospectief

1.1.2. Vragenlijst

1.2. Tijdens

1.2.1. Concurrentief

1.2.2. Observaties gedrag

1.3. Na

1.3.1. Retrospectief

1.3.2. Vragenlijst

2. Metacognitie + instructie

2.1. Aanleren leerstrategieën

2.1.1. Cognitieve vaardigheden op een metacognitieve manier aan leren.

2.2. Beste effect

2.2.1. Directe instructie

2.3. 4 metacognitieve activiteiten

2.3.1. Learning

2.3.2. Regulation

2.3.3. Checking

2.3.4. Reparing

3. Doelen

3.1. Leerlingen kunnen zelf leren.

3.2. Leerlingen kunnen zelf reguleren. (Problem solving)

3.3. Leerlingen kunnen effectiever leren.

3.4. Leerlingen kunnen zelf evalueren.

3.5. ''Alles voor de groep''

4. Aanleren metacognitieve strategieën

4.1. Waar studeer ik?

4.2. Hoe studeer ik?

4.3. Hoe lang studeer ik?

4.4. Is mijn time management oké?

5. Problem solving

6. Metacognitie

6.1. http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/04/helpen-virtuele-tutors-leerlingen-met-leren-leren/

6.2. http://fd.nl/mensen/907999-1310/je-blijft-altijd-het-jongetje-dat-je-was

6.3. http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1299_Metacognitieve_dimensie_van_leren.aspx

7. = Hogere denkvaardigheden. = Leren leren overlap met problem solving (Interactie). = Denken over eigen denken. = Bewustwording van eigen informatieverwerking.

8. Oorsprong

8.1. Moderne theorievorming (Flavell).

8.2. 4 stromingen (Brown):

8.2.1. Introspectie

8.2.2. Executive control

8.2.3. Zelfregulatie (Piaget)

8.2.4. Regulatie door de ander (Vygotsky)

9. Taxonomie

9.1. Verschillende opvattingen:

9.1.1. Kennis + ervaring (Flavell)

9.1.2. Kennis + eigen cognitieve activiteit + regulatie ervan (Brown).

10. Metacognitieve benaderingen

10.1. Surface learning

10.1.1. Van buiten

10.2. Deep learning

10.2.1. Verwerking

10.3. Achieving learning

10.3.1. Prestatie