Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NV Door Mind Map: NV

1. onpersoonlijke ondernemingsvorm

1.1. rechtspersoon

1.1.1. aansprakelijkheid

1.1.1.1. beperkte aansprakelijkheid

2. aandelenvermogen

2.1. aandelen

2.1.1. aandelen op naam

2.1.2. aandelen op toonder

2.1.3. preferente aandelen

2.1.3.1. preferente winstdelende aandelen

2.1.3.2. cumalatief preferente aandelen

2.1.4. dividendbewijs

2.1.5. prioriteitsaandelen

2.1.6. maatschappelijk aandelenkapitaal

2.1.7. geplaatst aandelenkapitaal

2.1.7.1. creëren

2.1.7.2. emitteren

2.1.7.3. plaatsen

2.1.7.3.1. a pari

2.1.7.3.2. boven pari

2.1.7.3.3. beneden pari

2.1.8. dividend

2.1.8.1. dividendbelasting

2.1.8.2. dividendpercentage

2.1.8.3. tantièmes

2.1.8.4. reserveren

2.1.8.5. cash/stock

2.1.8.5.1. uitreiken aandelen

3. publicatieplicht

4. jaarrekening

4.1. raad van commesarissen

4.2. algemene vergadering aandeelhouders

4.2.1. adviesrecht

4.2.2. overlegrecht

4.2.3. instemmingsrecht

4.2.4. initiatiefrecht

4.2.5. informatierecht

5. reserveringen

5.1. agioreserve

5.2. winstreserve

5.2.1. investeren

5.2.2. beleggen

5.3. statutaire

5.4. algemene

5.5. expansie

5.6. uitbreiding

5.7. dividend

5.7.1. dividendstabilisatie

5.8. bestemming

5.9. wettelijke

5.10. herwaarderingsreserve

6. markten

6.1. effectenmarkt

6.1.1. effecten

6.1.1.1. obligatie

6.1.1.1.1. fondsen

6.1.1.2. aandeel

6.1.1.2.1. actieve aandelen

6.1.2. speculeren

6.1.3. koers

6.1.3.1. koerswinst

6.2. vermogensmarkt

6.3. geldmarkt

6.4. kapitaalmarkt

7. bedrijfsvergelijking

7.1. intern

7.2. extern

7.3. ratio's

7.3.1. liquiditeit

7.3.1.1. liquide/illiquide

7.3.1.1.1. current ratio

7.3.1.1.2. quick ratio

7.3.1.2. liquiditeitbalans

7.3.1.2.1. omlooptijd vermogen

7.3.1.2.2. looptijd vermogen

7.3.1.3. liquiditeitsbegroting

7.3.1.3.1. cashflow

7.3.1.3.2. ondernemersloon

7.3.1.4. liquidatie

7.3.1.4.1. solvabiliteit

7.3.2. rentabiliteit

7.3.2.1. eigen vermogen

7.3.2.2. totaal vermogen

7.3.2.3. economisch

7.3.2.4. interestpercentage vv

7.3.2.5. hefboomeffect

7.3.2.5.1. interestmarge

7.3.2.5.2. hefboomfactor

7.4. kerngetallen

8. kosten

8.1. geactiveerde kosten

8.1.1. reserve

8.2. matching-beginsel

8.3. ontwikkelingskosten

8.4. oprichtingskosten

8.5. emissiekosten

8.6. vervaningswaardetheorie

8.6.1. vervangingswaarde

8.6.1.1. actuele waarde

8.6.1.2. boekwaarde

8.6.1.3. historische aanschafprijs

8.6.2. vervangingsprijs

9. onverdeelde winst

10. intrinsieke waarde