Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NV Door Mind Map: NV

1. publicatieplicht

2. jaarrekening

2.1. raad van commesarissen

2.2. algemene vergadering aandeelhouders

2.2.1. adviesrecht

2.2.2. overlegrecht

2.2.3. instemmingsrecht

2.2.4. initiatiefrecht

2.2.5. informatierecht

3. reserveringen

3.1. agioreserve

3.2. winstreserve

3.2.1. investeren

3.2.2. beleggen

3.3. statutaire

3.4. algemene

3.5. expansie

3.6. uitbreiding

3.7. dividend

3.7.1. dividendstabilisatie

3.8. bestemming

3.9. wettelijke

3.10. herwaarderingsreserve

4. bedrijfsvergelijking

4.1. intern

4.2. extern

4.3. ratio's

4.3.1. liquiditeit

4.3.1.1. liquide/illiquide

4.3.1.1.1. current ratio

4.3.1.1.2. quick ratio

4.3.1.2. liquiditeitbalans

4.3.1.2.1. omlooptijd vermogen

4.3.1.2.2. looptijd vermogen

4.3.1.3. liquiditeitsbegroting

4.3.1.3.1. cashflow

4.3.1.3.2. ondernemersloon

4.3.1.4. liquidatie

4.3.1.4.1. solvabiliteit

4.3.2. rentabiliteit

4.3.2.1. eigen vermogen

4.3.2.2. totaal vermogen

4.3.2.3. economisch

4.3.2.4. interestpercentage vv

4.3.2.5. hefboomeffect

4.3.2.5.1. interestmarge

4.3.2.5.2. hefboomfactor

4.4. kerngetallen

5. kosten

5.1. geactiveerde kosten

5.1.1. reserve

5.2. matching-beginsel

5.3. ontwikkelingskosten

5.4. oprichtingskosten

5.5. emissiekosten

5.6. vervaningswaardetheorie

5.6.1. vervangingswaarde

5.6.1.1. actuele waarde

5.6.1.2. boekwaarde

5.6.1.3. historische aanschafprijs

5.6.2. vervangingsprijs

6. onverdeelde winst

7. intrinsieke waarde

8. onpersoonlijke ondernemingsvorm

8.1. rechtspersoon

8.1.1. aansprakelijkheid

8.1.1.1. beperkte aansprakelijkheid

9. aandelenvermogen

9.1. aandelen

9.1.1. aandelen op naam

9.1.2. aandelen op toonder

9.1.3. preferente aandelen

9.1.3.1. preferente winstdelende aandelen

9.1.3.2. cumalatief preferente aandelen

9.1.4. dividendbewijs

9.1.5. prioriteitsaandelen

9.1.6. maatschappelijk aandelenkapitaal

9.1.7. geplaatst aandelenkapitaal

9.1.7.1. creëren

9.1.7.2. emitteren

9.1.7.3. plaatsen

9.1.7.3.1. a pari

9.1.7.3.2. boven pari

9.1.7.3.3. beneden pari

9.1.8. dividend

9.1.8.1. dividendbelasting

9.1.8.2. dividendpercentage

9.1.8.3. tantièmes

9.1.8.4. reserveren

9.1.8.5. cash/stock

9.1.8.5.1. uitreiken aandelen

10. markten

10.1. effectenmarkt

10.1.1. effecten

10.1.1.1. obligatie

10.1.1.1.1. fondsen

10.1.1.2. aandeel

10.1.1.2.1. actieve aandelen

10.1.2. speculeren

10.1.3. koers

10.1.3.1. koerswinst

10.2. vermogensmarkt

10.3. geldmarkt

10.4. kapitaalmarkt