PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET VAK CHEMIE (2de graad)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET VAK CHEMIE (2de graad) Door Mind Map: PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET VAK CHEMIE (2de graad)

1. Demonstreren

1.1. Bereiding van H2-gas door middel van elektrolyse

1.2. Stoffententoonstelling van typische stoffen

1.3. pH aantonen met indicator en pH-meter

1.4. Aantonen van CO2 vorming bij verbrandingsreacties

1.5. Aantonen dat een onoplosbaar product gevormd wordt bij neerslag- en gasreacties

1.6. Zoutvorming en kristallisatie aantonen aan de hand van verdamping

2. Samenwerkingsvormen

2.1. Lln. indicatoren laten testen en hen samen reacties laten zoeken

2.2. Oplosbaarheid van stoffen onderzoeken in groep

2.3. Scheidingstechnieken zoals filtratie, extractie en chromatografie laten uitvoeren

2.4. Rond het leerplandoel 'wet van massabehoud' een casestudy laten uitvoeren in groep

3. Doceren

3.1. uitleggen van begrippen zoals moleculen, atomen, samengstelde stoffen, enkelvoudige stoffen, mengsels

3.2. Samenstelling van lucht aanleren met voornamelijk H2, O2 en stikstofgas als hoofdcomponenten

3.3. Binair en ternair introduceren

3.4. Naamgeving aanpassen aan 2de graad

3.5. Groep van zuren en zouten beperken

3.6. Ingewikkeld pH berekening vermijden en simpelweg in verband stellen met waterstof-concentratie

3.7. Voorbeelden uit het dagelijks leven gebruiken

3.8. Concentratie-eenheden zoals ppm en ppb behoren tot leerstof derde graad

3.9. Bewust maken dat neerslag-, gas- en neutralisatiereacties samen kunnen voorkomen

3.10. Leerlingen de verschillende reactiesoorten laten herkennen

3.11. Berekeningen van het oxidatiegetal beperken tot berekeningen met binaire stoffen

3.12. De wet van massabehoud aanleren

4. Leer- of klasgesprek & discussies

4.1. Leergesprek waarbij besproken wordt of er een verband is tussen oplosbaarheid en geleidbaarheid van verschillende elektrolytsoorten

4.2. Discussie rond het geleidingsvermogen van zuiver water en verschillende watersoorten met verschillende ionconcentraties