PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN TAALBESCHOUWING NEDERLANDS 1ste graad ASO

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN TAALBESCHOUWING NEDERLANDS 1ste graad ASO Door Mind Map: PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN TAALBESCHOUWING NEDERLANDS            1ste graad ASO

1. DO's

1.1. Begeleiden van talig handelen

1.2. Taalactiviteiten door leerlingen (lezen, spreken, ...) stimuleren

1.3. Actieve reflectie over taalgebruik

1.4. Vertrekken vanuit het taalaanbod van de leerlingen

1.5. Integreren: taalgebruik en taalsysteem aan elkaar koppelen

1.6. Een bruikbare grammaticale basis leggen

1.7. Werken in teamverband/overleggen met collega's

1.8. Communicatieve aanpak

1.9. Gebruik concrete, autentieke taalmaterialen

2. ALGEMEEN

2.1. Taalbeschouwing is een samenspel van kunnen en kennen

2.2. Taalbeschouwing geleidelijk laten groeien

2.3. Verschillende functies

2.3.1. Ondersteuning bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid NL

2.3.2. Hulp bieden bij het aanleren van vreemde talen

2.3.3. via inzicht in het taalsysteem hulp bieden bij de spelling

2.3.4. bijbrengen van juiste denk- en redeneerwijzen

2.3.5. respect leren tonen en hebben voor andermans cultuur

3. DON'Ts

3.1. Losse kennisoverdracht

3.2. Te grote focus op grammatica

3.3. Uit het hoofd laten leren van regeltjes

3.4. Zelf een woord kort verklaren en gewoon verder gaan met de les

4. SPECIFIEK WOORDENSCHATVERWERVING

4.1. Aanleren van strategieën/Semantiseren

4.1.1. Context

4.1.2. Woordopbouw

4.1.3. Gelijkenissen in eigen of andere taal

4.2. Woordenboekgebruik

4.3. Vierfasedidactiek

4.3.1. voorbewerken

4.3.2. semantiseren

4.3.3. consolideren

4.3.4. controleren

4.4. Voldoende tijd besteden aan actieve taalverwerving

4.4.1. schooltaal

4.4.2. instructietaal

4.4.3. gebruik maken van zakelijk teksten