Zelf reflectie. Minor Mediapedagogiek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Zelf reflectie. Minor Mediapedagogiek Door Mind Map: Zelf reflectie. Minor Mediapedagogiek

1. Interpersoonlijk

1.1. Door de comaker opdracht van de minor heb ik een half jaar lang elke dinsdag aan ICT lessen gewerkt. en ook ICT lessen gegeven. Deze ICT lessen waren heel anders om te geven dan normale lessen. de leerlingen hebben een andere houding en vertonen ander gedrag dan tijdens de normale lessen. dit vroeg veel geduld van mijn kant. en een andere aanpak. het vinden van deze andere aanpak was voor mij in het begin wel een uitdaging daar ik al een tijd problemen heb met het consequent handelen. het geven van lessen op deze manier heeft me wel geholpen met het oefenen van dit consequent handelen.

2. Pedagogisch

2.1. In de lessen hebben we heel veel onderwerpen behandeld. De onderwerpen die mij het meesten zijn bijgebleven zijn het verhaal over het prisonors dilemma en het hebben van wel of niet te veel keuzes. deze onderwerpen hebben mij echt aan het denken gezet ook over hoe ik mijn lessen geef. In de lessen die ik heb gegeven voor de comaker opdracht heb ik gelet op wat de kennis van de leerlingen was om te kijken welke leerlingen ver genoeg waren om zelfstandig aan de slag te kunnen. Tijdens de week van de mediawijsheid vond ik de perfecte momenten om met de leerlingen te praten over veilig internetten. en het verbaasde me hoe weinig de leerlingen wisten over bijv. een veilig wachtwoord een voorbeeld: ik vroeg aan de leerlingen waar een goed wachtwoord uit bestaat veel leerlingen wisten wel dat het niet zo makkelijk te raden moest zijn en cijfers moest bevatten. vervolgens gaf ik aan dat als iemand je maar een beetje weet wachtwoorden snel te raden kunnen zijn. ik wees een willekeurige leerling in de klas aan en zei: 'Als ik nou bijvoorbeeld denk dat jouw lievelingsdieren dolfijnen zijn dan zou ik als wachtwoord raden: Dolfijn 123" De leerling keek me vervolgens verschrikt aan en stamelde "Hoe kunt u dat nou weten juf" Ik had bij stom toeval precies haar wachtwoord geraden. Dit was voor mij het perfecte moment om aan te geven hoe simpel het dus was om dit wachtwoord te raden zelfs als ik de leerling verder niet zo goed kende. Ikzelf was verder geschokt dat het zo simpel was een wachtwoord te raden. door een simpel gokje had ik al op alle accounts van deze leerling kunnen komen. en als het voor mij al zo makkelijk is dan is het voor hackers helemaal een eitje.

3. Vakinhoudelijk didactisch

3.1. Met onze comaker zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van een ICT lespakket. hierbij hebben we ons gericht op het Mediawijsheid competentiemodel. we hebben ook onderzoek gedaan naar de 21st century skills, het 4 in balans, en de taxonomie van Bloom. het uitwerken van deze theorie was een uitdaging maar wel heel erg interessant. Wat ik erg leuk en leerzaam vond om te doen was het echt ontwerpen van de lessen. het was een goede uitdaging om de lessen mooi aan te laten sluiten aan het competentiemodel. maar door het werken met Google Drive waar we alle bestanden in verzamelde hielden we overzicht en konden we meteen aan OBS de Zevensprong laten zien waar we mee bezig waren en waren ze meteen op de hoogte als we iets hadden aangepast.

4. Organisatorisch

4.1. Nadat ik samen met Ilse het plan van aanpak had gemaakt en langs was geweest op de Zevensprong wisten we meteen dat we gebruik wilde maken van een Google Drive map waar wij en de school bij konden. zo konden we het overzicht bewaren en was de opdrachtgever meteen op de hoogte van aanpassingen of nieuwe bestanden. Nadat ik de eerste keer had lesgegeven kreeg ik al meteen in de gaten dat het lesgeven in Ict een andere aanpak vergt dan het normaal lesgeven. Doordat de leerlingen achter de computer zitten worden ze erg enthousiast en actief. Ze willen graag aan de gang en gaan ontdekken. omdat ze ook niet allemaal met hun neus naar het bord gericht zitten is het vragen van de aandacht erg lastig. het was voor mij wel even een uitdaging om duidelijk de regels af te spreken met de leerlingen en daar consequent in te zijn. het is ook wel voor gekomen dat ik leerlingen de klas uit heb gestuurd na drie waarschuwingen. En in het ICT lokaal zijn duidelijke regels ook hard nodig omdat je anders niet meer aan het lesgeven toe komt.

5. Samenwerken met collega's

5.1. De eerste keer dat Ilse en ik echt stage kwamen lopen zijn we meteen voorgesteld aan het team en werd verteld wat we kwamen doen. het team was meteen enthousiast dat we er waren en gaandeweg de stage kwamen ze ook vaak naar ons toe voor vragen. veel leerkrachten waren telkens wel benieuwd hoe het onderzoek ging en kwamen ook vaak langs. De samenwerking met Ilse vond ik erg prettig verlopen we kregen al snel door dat we dezelfde humor en ideeën hebben. We hadden dan ook vaak momenten dat we op hetzelfde moment met hetzelfde idee voor het onderzoek kwamen en we hebben erg kunnen lachen met elkaar. we hebben ook samen besloten dat we na de minor nog verder zullen gaan met het ontwikkelen van lessen voor het lespakket omdat we beide vinden dat het pakket nog lang niet klaar is.

6. Samenwerken met omgeving

6.1. Via mijn vader hebben we al heel veel positieve op het werk wat we aan het doen zijn en al veel instanties hebben interesse in het inkijken van de lessen en het pakket. mijn vader heeft ook pas geleden een intervieuw gedaan voor de Vives die in januari uitkomt waar hij een stukje verteld over het lespakket. en bij iedereen zijn de reacties positief. het is leuk om te horen dat er zoveel instanties zijn die interesse hebben in ons werk en het geeft ons ook echt het gevoel dat we iets aan het maken zijn dat betekenis heeft

7. Reflectie en ontwikkeling

7.1. Ik heb van zowel de minor als de stage op OBS de zevensprong erg veel geleerd mijn kijk op veel onderwerpen is erg veranderd en ik heb veel nieuwe dingen ontdekt. voor verdere uitgebreidere reflectie op dit onderdeel zie de indicatoren.