H3 Kwadratische verbanden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
H3 Kwadratische verbanden Door Mind Map: H3 Kwadratische verbanden

1. §3.1

1.1. Theorie A

1.1.1. Kwadratische Functie

1.1.1.1. Haakjes notatie

1.1.1.1.1. f(x)=x²-7

1.1.1.2. Formule

1.1.1.2.1. y=x²-7

1.2. Theorie B

1.2.1. Kwadratische functies

1.2.1.1. f(x)=ax² + bx + c

1.2.1.1.1. a≠0

1.2.1.1.2. a = positief = dalparabool

1.2.1.1.3. a = negatief = bergparabool

1.3. Theorie C

1.3.1. Lineair verband

1.3.1.1. eerste verschillen zijn gelijk

1.3.2. Kwadratisch verband

1.3.2.1. Tweede verschillen zijn gelijk

2. §3.5

2.1. Theorie A

2.1.1. Top van de parabool

2.1.1.1. 1. Bereken coördinaten van de snijpunten met de x-as

2.1.1.2. 2. Uit de oplossingen volgt Xtop.

2.1.1.3. 3. Door xtop in te vullen bij f(x) krijg je ytop.

2.2. Theorie B

2.2.1. Extreme waarde

2.2.1.1. Het minimum van f is -4 voor x=1

2.2.1.2. Het maximum van g is 5 voor x = 2

3. §3.4

3.1. Theorie A

3.1.1. Verschillende oplossingenmethoden

3.1.1.1. x² = getal

3.1.1.2. ontbinden in factoren

3.1.1.3. abc-formule

4. §3.3

4.1. Theorie A

4.1.1. abc-formule en de discriminant (D)

4.1.1.1. 1. Bereken D = b² - 4ac

4.1.1.2. 2. De oplossingen zijn

4.1.1.2.1. x = -b - √D / 2a

4.1.1.2.2. x = -b + √D / 2a

4.2. Theorie B

4.2.1. √D geen mooi getal zoals √13 dan moet je het uitrekenen met rekenmachine

4.2.2. meerdere oplossingen, één oplossing en geen oplossing

4.2.2.1. nul oplossingen

4.2.2.1.1. D < 0

4.2.2.2. één oplossing

4.2.2.2.1. D = 0

4.2.2.3. twee oplossingen

4.2.2.3.1. D > 0

4.3. Theorie C

4.3.1. Discriminant in grafiek

4.3.1.1. D > 0, 2 snijpunten x-as

4.3.1.2. D = 0, 1 snijpunt (raakpunt) x-as

4.3.1.3. D < 0, geen snijpunten met de x-as

4.4. Theorie D

4.4.1. Parameter, helpt veel functies kort te noteren

4.4.1.1. f(x)=x² + 4x + p

5. §3.2

5.1. Theorie A

5.1.1. Ontbinden in factoren

5.1.1.1. Gemeenschappelijke factor buiten haakjes

5.1.1.1.1. Stappenplan:

5.1.1.2. De product-som-methode

5.1.1.2.1. Stappenplan:

5.2. Theorie B

5.2.1. ¼x² + 1x - 12 x4 x4 x4 x² + 4x - 48

5.2.2. 3x² + 6x - 9 :3 :3 :3 x² + 2x -3