ICT School O en K

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ICT School O en K Door Mind Map: ICT School O en K

1. ICT ontwikkelingen

1.1. Zie: http://www.mindmeister.com/maps/show_public/4033136

2. Visie

2.1. Zowel middel als doel

2.2. Ondersteunend naar onderwijs

2.3. Integraal binnen het onderwijs

3. Personeel

3.1. Functies

3.1.1. Docent / instructeur

3.1.2. Assistent (beheerder Onderwijswerkplaats)

3.1.3. ICT expert (??)

3.1.4. Applicatiebeheerders (BB en Nedercom)

3.2. Scholing

3.3. Stagaire ICT Lyceum ??

4. Implementatie

4.1. Scholing

4.2. faciliteiten

4.3. Inktvlek?

4.4. Weerstand

5. Onderwijs

5.1. ICT lessen

5.1.1. Leerjaar 3

5.1.1.1. Doorstroomportfolio

5.1.1.2. ICT beleid / HBO doorstroming

5.1.2. Leerjaar 1

5.1.2.1. Basisvaardigheden

5.1.2.1.1. Word

5.1.2.1.2. Excel

5.1.2.1.3. Internet

5.1.2.1.4. Website / weblog

5.1.2.1.5. Blackboard

5.1.2.1.6. Informatievaardigheden (werkstuk en OLC)

5.1.2.1.7. Gebruik digitaal schoolbord

5.1.2.1.8. Mindmapping

5.1.2.2. Toetsing

5.1.2.2.1. certificaat basisvaardigheden

5.1.3. Leerjaar 2

5.1.3.1. Ontwerpen leermiddelen

5.1.3.1.1. Hot potatoes

5.1.3.1.2. Website

5.1.3.1.3. Wiki

5.1.3.1.4. Foto en videobewerking

5.1.3.1.5. Smartboard Presentaties

5.1.3.1.6. Stripverhaal en Prentenboek

5.1.3.1.7. Wijkkrant

5.1.3.1.8. Mindmapping

5.1.3.2. Toetsing

5.1.3.2.1. Portfolio opdrachten

5.2. Vakken

5.2.1. Engels

5.2.2. Didactiek

5.2.3. Pedagogiek

5.2.4. Lebuco

5.2.5. MCV

5.2.6. Nederlands

5.2.7. Coaching

5.2.8. Rekenen

5.3. Toepassingen

5.3.1. Weblog

5.3.2. Mindmaps

5.3.3. Software activeboard

5.3.4. GoogleDocs

5.3.5. Video

5.3.6. Sites

5.3.7. Toetsing

6. Organisatie

6.1. Infrastructuur

6.1.1. Hardware

6.1.1.1. tablet

6.1.1.2. Laptops

6.1.1.2.1. Personeel

6.1.1.2.2. Studenten

6.1.1.3. PC's (netwerk ROC)

6.1.1.3.1. Instructie onderwijs

6.1.1.3.2. Personeel

6.1.1.4. Activeboard

6.1.1.5. Netbook /smartbook

6.1.2. Software

6.1.2.1. Webbased

6.1.2.1.1. Blackboard

6.1.2.1.2. Nedercom

6.1.2.1.3. Google applicaties

6.1.2.1.4. Wiki

6.1.2.1.5. Picnic (fotobewerking)

6.1.2.1.6. Rekenblokken

6.1.2.2. Videobewerking

6.1.2.2.1. MovieMaker

6.1.3. Internet

6.1.3.1. Vaste aansluiting

6.1.3.2. Draadloos

6.1.3.2.1. Intern Gimbrerelaan

6.1.3.2.2. Extern (ROC)

6.2. ICT Diensten

6.2.1. Netwerk

6.2.2. PC's

6.2.3. Programmatuur

6.2.3.1. Bestaand

6.2.3.2. Nieuw

6.3. Toepassen

6.3.1. Registratie aanwezigheid

6.3.2. Stage-gegevens

6.3.3. Enquetes

6.3.4. Beleidsplannen e.d.

6.3.5. Agenda/planning

6.3.5.1. School OK

6.3.5.2. Coach-overleg etc.