Verspreiding van de Islam

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verspreiding van de Islam Door Mind Map: Verspreiding van de Islam

1. rekenen en wiskunde

1.1. Arabieren waren beter in rekenen

1.1.1. onze cijfers: arabisch

1.1.2. rekenen handiger dan romeinse

1.2. sterrenkunde

1.2.1. kenden verschil tussen sterren en planeten

1.2.2. kenden omtrek van de aarde

1.2.3. konden afstanden berekenen

1.3. bouwkunde

1.3.1. konden koepels berekenen

1.3.2. berekenden mozaieken

1.3.3. want moslims mogen geen afbeeldingen maken

2. Handel van oost naar west

2.1. producten uit veroverde landen

2.1.1. Verre Oosten:

2.1.1.1. katoen, zijde

2.1.1.2. rijst, peper

2.1.1.3. edelstenen, ivoor

2.1.1.4. papier

2.1.2. Mediterranee:

2.1.2.1. graan, dadels, zuidvruchten

2.1.2.2. damast, gaas

2.1.2.3. kristal

2.2. handel met Europa

2.2.1. Venetië

2.2.2. Florence

2.2.3. Constantinopel (Istanbul)

2.3. reizen:

2.3.1. zelf gemaakte kaarten

2.3.2. kaarten van Grieken

2.3.3. kompas van Chinezen

2.3.4. kennis van sterren van Grieken

3. Na Mohammeds dood

3.1. Mohammed was geestelijk&politiek leider rond Mekka

3.2. Aboe Bakr volgt 'm op

3.3. Hij laat alles in boeken opschrijven

3.3.1. koran

3.3.2. soenna

3.4. breidt gebied uit

3.5. wie nog geen god heeft, moet moslim worden

3.6. veroveringstochten

3.6.1. honderd jaar later: groot gebied islamitisch

3.6.2. van Spanje tot China, Afrika

3.6.3. voor handel en godsdienst

3.7. extra lezen?

3.7.1. http://www.scholieren.com/werkstukken/25591

4. Kijken en onderzoeken

4.1. arabische steden

4.1.1. universiteit

4.1.2. bibliotheken

4.1.3. ziekenhuizen

4.2. geleerden

4.2.1. goed kijken

4.2.2. kijken wat werkt

4.2.3. verklaringen vinden

4.2.4. onderzoeken, proeven doen

4.2.5. dooien openmaken om te kijken

4.3. In Europa genas men zieken via (bij)geloof