Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
de stad Door Mind Map: de stad

1. doel

1.1. goed wonen

1.1.1. leefklimaat goed

1.1.2. groen, water, schone lucht

1.1.3. overzichtelijk

1.1.4. buitengebied op korte afstand

1.1.5. kindvriendelijk

1.1.6. langzaam verkeer gebieden

1.2. prettig verblijven

1.2.1. historische binnenstad

1.2.2. culturele activiteiten

1.2.2.1. kleinschalig

1.2.2.2. afwisselend

1.2.3. rijk uitgaansleven

1.2.4. ruime keus winkels/markt

1.3. ontwikkelkansen

1.3.1. kwalitatief goed onderwijs

1.3.2. optimaal aansluitend onderwijs

1.4. biedt werkgelegenheid aan

1.4.1. goed vestigingsbeleid

1.4.2. overheidssector

1.4.3. onderwijs

1.4.4. gezondheids- en welzijnszorg

1.4.5. geen zware maak industrie

1.5. is bereikbaar

1.5.1. bovenregionale functie: knooppunt

1.5.2. adequaat OV

1.5.3. goede bereikbaarheid met fiets en auto

2. we gaan voor

2.1. Binnenstad in blijvende ontwikkeling

2.1.1. herontwikkeling Xenos/V&D gebied

2.1.2. gebied Luttekestraat/Eekwal

2.1.3. Nooerdereiland betrekken bij binnenstad

2.2. faciliteren groei van de stad

2.2.1. specifieke stadsdelen

2.2.2. parameters

2.2.2.1. menselijke maat

2.2.2.2. duurzaamheid

2.3. bereikbaarheid

2.3.1. task force mobiliteitsbeleid

2.3.2. onderzoek electrisch pendelsysteem

2.3.3. onderzoek gebruik waterwegen

2.3.4. meer stallingen binnenstad

2.3.5. versterken regionale karakter

2.4. uitbreiding

2.4.1. beperkte uitbreiding in Vechtpoort

2.4.1.1. ontsluiting

2.4.1.2. versterking Berkum

2.4.2. nu nog niet in Dijklanden en Stadsbroek

2.4.3. snelle keus nieuwbouwlocatie

2.4.4. hanzelijn effecten

2.4.4.1. kantorenbouw (vanuit westen)

2.4.4.2. woningbouw (werken in westen)

2.5. woningbouw

2.5.1. plek voor iedereen

2.5.2. meer aandacht voor groepen

2.5.2.1. starters

2.5.2.2. twintigers

2.5.2.3. ouderen

2.5.2.4. speciale zorggroepen

2.5.3. kwaliteit

2.5.3.1. duurzame woningbouw

2.5.3.2. afspraken met leden concilium

2.5.4. verdeelsysteem

2.5.4.1. evalueren

2.6. afval

2.6.1. voor/najaar:extra afvalafvoer

2.6.2. inleveren waar gekocht

2.6.3. schone binnenstad, beperken flyeren

2.7. schone stad

2.7.1. schone binnenstad

2.7.2. richtlijnen flyeren

2.7.3. meer nadruk op bestrijden graffity

3. thema's

3.1. spoorzone

3.1.1. faciliteert goede bereikbaarheid

3.1.2. stimuleert gebruik schoon en duurzaam vervoer

3.1.3. versterkt identiteit aangrenzende wijken

3.1.4. eye-catcher voor reizigers via spoor

3.1.5. uitnodiging om binnenstad te bezoeken

3.2. bereikbaarheid

3.2.1. voor regio

3.2.1.1. goede aanrijroutes

3.2.1.2. parkeerfaciliteiten

3.2.1.2.1. bij OV knooppunt

3.2.1.2.2. bij ring rond de stad

3.2.1.2.3. grote bedrijven

3.2.1.2.4. mobiliteitsmanagement

3.2.1.3. voorstadhalte Deventer-Zwolle

3.2.2. doorstroming

3.2.2.1. wegen

3.2.2.1.1. verbreden toeleidingswegen

3.2.2.1.2. A28 zelf

3.2.2.1.3. vrije busbanen

3.2.2.2. transferia

3.2.2.2.1. ontlasten binnenstad

3.2.2.2.2. tramlijn

3.2.2.3. fietsinfrastructuur

3.2.2.3.1. bufferstroken

3.2.2.3.2. vrije fietsstraten

3.2.2.3.3. ongelijke kruisingen

3.2.2.3.4. meer stallingsmogelijkheden

3.2.2.4. volwaardige positie voor fietstaxi

3.2.2.4.1. subsidie voor standplaatskosten

3.2.2.4.2. eigen ruimte bij taxistandplaatsen

3.2.3. openbaar vervoer

3.2.3.1. dekking over stad

3.2.3.2. frequentie

3.3. economie

3.3.1. faciliteren bedrijvigheid

3.3.2. economische zelfstandigheid

3.3.2.1. gezinnen

3.3.2.2. individuen

3.3.3. bevorderen deelname arbeidsproces

3.3.4. balans betaald - onbetaald werk

3.4. structuurplan

3.4.1. zorgvuldige besluitvorming

3.4.2. op basis onderzoek natuurwaarden en ontsluitingsmogelijkheden

3.5. woon- en verblijfsomgeving

3.5.1. voldoende voorzieningen

3.5.2. veiligheid

3.5.3. ruimte voor leven

4. beleid

4.1. kantorenbeleid

4.1.1. concentratie

4.1.1.1. Voorsterpoort

4.1.1.2. Spoorzone

4.1.2. passen in omgeving

4.1.2.1. uitstraling

4.1.2.2. hoogte

4.2. reclamebeleid

4.2.1. normaliseren uitingen

4.2.2. handhaving

4.2.3. met verstand en gevoel

4.3. samenwerking

4.3.1. op basis van doelstellingen

4.3.2. op basis van gemeenschappelijke belangen

4.4. ruimtelijke ordening

4.4.1. buitengebied bepaalt mee de kwaliteit van de stad

4.4.2. rol burgers

4.4.3. beheer openbare ruimte

4.4.4. infra

4.4.4.1. gedragsbeinvloedend

4.4.4.2. besluiten uitbreiding na duidelijkheid ontsluiting

4.5. volkshuisvesting

4.5.1. stimuleren

4.5.2. voldoende aanbod

4.5.2.1. starters

4.5.2.2. sociale woningbouw

4.5.2.3. begeleid wonen

4.6. recreatiebeleid

4.6.1. toerismebevorderend

4.6.2. stadscamping

4.6.3. diversiteit culturele activiteiten

4.7. horecabeleid

4.7.1. evenwicht en diversiteit

4.7.2. kleinschalige hotels / bedbreakfasts

4.8. afvalbeleid

4.8.1. afvalstraten bij winkelcentra

4.8.2. waar mogelijk ondergronds

4.8.3. schone binnenstad