Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
inwoners Door Mind Map: inwoners

1. doel

1.1. menselijke relaties

1.1.1. trouw

1.1.2. betrouwbaarheid

1.1.3. verbondenheid

1.1.4. aandacht

1.1.4.1. rol kerken

1.1.4.2. bevorderen omzien naar elkaar

1.1.4.3. verantwoordelijkheid voor elkaar

1.1.5. sociale rechtvaardigheid

1.2. iedereen

1.2.1. alle inwoners

1.2.1.1. ook vluchtelingen

1.2.1.2. ook asielzoekers

1.2.1.3. uitkeringsgerechtigden

1.2.1.4. verslaafden

1.2.2. gezin

1.2.3. jongeren

1.2.4. ouderen

1.3. ontwikkeling

1.3.1. met het oog op de toekomst

1.3.2. wordt wie je kunt zijn

2. we gaan voor

2.1. winkelflaneer zaterdagavond

2.1.1. ipv winkelzondag

2.1.2. andere activiteiten

2.1.3. creeren van rustmoment

2.2. alcoholbeleid

2.2.1. leeftijd naar 18 jaar

2.2.2. scherper beleid

2.2.2.1. nieuwe mog.heden

2.2.2.2. opdraaien voor kosten bij misbruik

2.2.2.3. beperken maatsch.acceptatie

2.2.3. vwa --> gemeente

2.2.3.1. controle

2.2.3.2. handhaving

2.2.4. update interventies

2.2.4.1. stand van zaken

2.2.4.2. effecten

2.2.4.3. meer repressie

2.3. burgerbetrokkenheid

2.3.1. vergroten

2.3.2. inzet op wijkniveau

2.4. cultuurbeleid

2.4.1. kleinschalige podia

2.4.2. hedon: zorgvuldigheid boven snelheid

2.5. inzet stadswachten

2.5.1. bredere inzet

2.5.2. meer verantwoordelijkheid

2.6. grotere rol kerken

2.6.1. sociale cohesie

2.6.2. partner armoedebeleid

3. New node

4. thema's

4.1. samen maken we de stad

4.1.1. minder uitvoering, meer regie

4.1.2. inschakelen burgers

4.1.3. takenpakket

4.2. beginspraak

4.2.1. burgers

4.2.1.1. minder vijand, meer belanghebbende

4.2.2. procedures

4.2.2.1. opnemen in inspiratiebox

4.3. veiligheid

4.3.1. welbevinden

4.3.2. eigen verantwoordelijkheid

4.3.3. camera en privacy

4.3.4. stadswachten

4.3.4.1. breder inzetten

4.3.4.2. meer verantwoordelijkheid

4.3.5. toezicht/handhaving

4.4. woon- en verblijfsomgeving

4.4.1. voldoende voorzieningen

4.4.2. veiligheid

4.5. iedereen doet mee

4.5.1. arbeidsparticipatie

4.5.2. armoedebeleid

4.6. wijkgerichtheid

4.6.1. sociale verbanden

4.6.2. rol kerken

4.6.3. WMO

5. beleid

5.1. gezondheid

5.1.1. mensen

5.1.1.1. gehandicapten

5.1.1.1.1. parkeergelegenheid

5.1.1.1.2. uitgankelijkheid

5.1.1.1.3. simpeler financiering

5.1.1.1.4. informatievoorziening

5.1.1.2. ouderen

5.1.1.2.1. levensloopbestendige woningen

5.1.1.2.2. herdefinieren beleid

5.1.1.3. jongeren

5.1.1.3.1. stimuleren eigen verantwoordelijkheid

5.1.1.3.2. tegengaan hangjongeren

5.1.1.3.3. beleid loverboys

5.1.1.4. vrijwilligers

5.1.1.4.1. cement samenleving

5.1.1.4.2. stimuleren

5.1.2. leefstijl

5.1.2.1. hoe

5.1.2.1.1. alcohol

5.1.2.1.2. drugs

5.1.2.2. waarom

5.1.2.2.1. gezonde geest

5.1.2.2.2. gezond lichaam

5.2. armoedebeleid

5.2.1. voorzieningen

5.2.2. ook verantwoordelijkheid voor de beter bedeelden

5.2.3. scheppen van kansen (zelfrespect)

5.2.3.1. gildesysteem

5.2.3.2. weekendschool

5.2.3.3. buddysysteem

5.2.4. corporaties stimuleren tot kostenverlagende aanpassingen woningen

5.3. maatschappelijke participatie

5.3.1. faciliteren van goedwillenden

5.3.2. wordt wie je kunt zijn

5.4. onderwijs

5.4.1. huisvesting

5.4.2. voor alle zwollenaren

5.4.2.1. gevolgen voor hele spectrum

5.4.3. samenwerking

5.4.3.1. onderling

5.4.3.2. bedrijfsleven

5.4.3.3. platform hbo, mbo, vo

5.4.4. leerlingenvervoer

5.4.5. maatschappelijke stages

5.5. sport

5.5.1. subsidierelatie

5.5.1.1. opnieuw definieren

5.5.2. accommodatie

5.5.3. honoreren maatsch.betrokkenheid verenigingen

5.6. cultuur

5.6.1. strategisch beleid

5.6.1.1. breed publiek

5.6.1.2. amateuruitingen stimuleren

5.7. woningbouw

5.7.1. stimuleren

5.7.2. doorstroming

5.7.3. levensloopwoningen