Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
hun toekomst Door Mind Map: hun toekomst

1. doel

1.1. duurzaamheid

1.1.1. duurzame keuzes

1.1.2. verminderen ecologische voetafdruk

1.1.3. bewust consumeren

1.1.4. mobiliteit toekomstgericht

1.1.5. inhoud geven aan milleniumgemeente

1.2. leefklimaat

1.2.1. zorg voor milieu

1.2.2. gezonde omgeving

1.2.3. kwaliteit van leven

1.2.3.1. onderlinge betrokkenheid

1.2.3.2. gericht op toekomstige mogelijkheden

2. we gaan voor

2.1. rentmeesterschap

2.1.1. we hebben de schepping in bruikleen

2.1.2. voorkomen verspilling

2.1.3. actief verminderen ecologische voetafdruk

2.1.4. meewerken milleniumdoelen

2.2. leefklimaat

2.2.1. veilig

2.2.2. gezond

2.3. duurzaamheid

2.3.1. energie

2.3.1.1. zonne-energie

2.3.1.2. warmte-koude opslag

2.3.2. bouwen

2.4. rol burgers

2.4.1. overheid van uitvoering naar regie

2.4.2. sterkere rol burgers

2.4.3. bevorderen verantwoordelijkheidsgevoel

2.5. buitengebied

2.5.1. zelfstandige aandacht

2.5.2. niet per definitie uitbreidingsgebied

2.5.3. beoordelen op eigen natuurwaarden

2.5.4. wederzijdse afhankelijkheid van stad en buitengebied

3. thema's

3.1. groei

3.1.1. faciliteren

3.1.2. bereikbaarheid

3.2. structuurplan

3.2.1. natuurlijke groei faciliteren

3.2.2. uitbreiding

3.2.2.1. baseren op situatie 2015

3.2.2.2. niet op nu beleefde knelpunten

3.3. bereikbaarheid

3.3.1. uitvoeren na besluiten over ontsluiting

3.4. duurzaamheid

3.4.1. voldoende ruimte voor leefbaarheid

3.4.2. behoud groene vingerstructuur

3.4.3. koesteren buitengebied

3.4.4. evenwicht tussen rood, groen en blauw

3.4.5. nieuwe energiebronnen

3.5. mobiliteit

3.5.1. gelet op duurzaamheid

3.5.2. zuinig met energie

3.5.3. voorkantoplossingen

3.5.3.1. thuiswerken

3.5.3.2. wonen bij werk

4. beleid

4.1. milieubeleid

4.1.1. schone lucht

4.1.2. bewust consumeren

4.1.3. verminderen ecologische voetafdruk

4.2. millennium

4.2.1. eerlijke handel

4.2.2. alle kinderen naar school

4.2.3. geen extreme armoede

4.2.4. kennis delen met hen die daarom vragen

4.3. leefbaarheid

4.3.1. samen-leven

4.3.2. ruimte voor leven

4.4. gezond financieel beleid

4.4.1. beleidscyclus

4.4.1.1. controlerende taak leidend

4.4.1.2. hoofdlijnen

4.4.1.3. op programmaniveau

4.4.2. uitgangspunten

4.4.2.1. OZB: inflatie

4.4.2.2. MPV: terughoudend

4.4.2.3. risicomanagement

4.5. organisatie

4.5.1. ruimtelijke inrichting volgt modelkeuze

4.5.2. recht doen aan nieuwe verhoudingen

4.5.2.1. van beleid naar uitvoering

4.5.2.2. SMWDS

4.5.2.3. beginspraak