§3: duurzame ontwikkeling

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
§3: duurzame ontwikkeling Door Mind Map: §3: duurzame ontwikkeling

1. Stromend oppervlaktewater

2. Wereldenergieverbruik

3. Duurzame ontwikkeling: Een manier van produceren en consumeren zonder milieu-uitputting en milieuverontreiniging en zo min mogelijk milieuaantasting

4. Roofbouw: Gevolg kan uitsterven of uitputting zijn

5. Wind energie

6. Zonne-energie

7. Duurzame energiebronnen: Hulpbronnen die vernieuwbaar zijn en in principe niet op kunnen raken

8. Kapitaalgoederen: goederen waarmee consumptiegoederen worden geproduceerd

9. Natuurlijke hulpbronnen: Verzamelnaam voor alle natuurlijke elementen die de mens gebruikt voor de productie van goederen en de opwekking van elektriciteit

10. Consumptiegoederen: goederen die direct kunnen worden verbruikt

11. Uitputbare hulpbronnen

12. Duurzame energie in Nieuw-Zeeland

13. Fossiele brandstoffen: Uitputbare energiebronnen (steenkool, aardo.lie)

14. Geothermische energie: Energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van aardwarmte

15. Lithosfeer

16. Fotosynthese: het onder invloed van de zon omzetten van water en koolzuurgas in suikers en zuurstof door de vegetatie

17. Hydro-elektriciteit: duurzame energie opwekken met vallend of stromend water

18. Kwalitatieve honger: te weinig vitamine

19. kwantitatieve honger: te weing voedsel

20. Ecosysteem: een systeem waarin biotische en abiotische elementen met elkaar in verband staan door voortdurende uitwisseling van energie en materialen onder invloed van de zon