Mindmap §3 & BBN 106

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mindmap §3 & BBN 106 Door Mind Map: Mindmap §3 & BBN 106

1. Consumptiegoederen

1.1. goederen die direct kunnen worden verbruikt, zoals levensmiddelen (denk maar aan eten)

2. Kapitaalgoederen

2.1. goederen waarmee consumptiegoederen worden geproduceerd

3. Natuurlijke hulpbronnen

3.1. verzamelnaam voor alle natuurlijke elementen die de mens gebruikt voor de productie van goederen en de opwekking van elektriciteit

3.2. - Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt voor het maken van kapitaalgoederen en consumptiegoederen

4. Uitputbare hulpbronnen

4.1. hulpbronnen die zich op de menselijke tijdschaal niet vernieuwen of aanvullen, ze worden schaars.

5. Uitputbare energie in Alaska - In 1968 is het grootste aardolieveld van Noord-Amerika ontdekt - Het was moeilijk om het in gebruik te nemen (door het ruige berglandschap en het poolklimaat)  Twee mogelijkheden  Route per schip, maar die viel af, want het water is een groot deel van het jaar bevroren  1242 kilometer lange pijpleidings. • Die was niet goed omdat er een keer een grote ramp is gebeurt. Het ecosysteem had jaren nodig om te herstellen. Veel dieren zoals vogels en vissen stierven uit

6. Zonne-energie

6.1. met de warmte van de zon duurzame energie opwekken (verwarming, elektriciteit)

7. Windenergie

7.1. opwekken van duurzame energie (elektriciteit via windmolen)

8. Roofbouw

8.1. uitputten of vernielen van hulpbronnen

9. Geothermische energie

9.1. energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van aardwarmte

10. Duurzame ontwikkeling

10.1. een manier van produceren en consumeren zonder milieu uitputting en milieuverontreiniging en zo min mogelijk milieuaantasting

11. Biomassa

11.1. ook met organisch materiaal (houtresten, groente-fruit- en tuinafval) kun je energie opwekken

12. Recycling

12.1. het opnieuw gebruiken van afval