2010-03-03 ECN in Petten manifest

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
2010-03-03 ECN in Petten manifest Door Mind Map: 2010-03-03 ECN in Petten manifest

1. Deze WikiMindMap

1.1. heeft als doel het Manifest samen te schrijven

1.1.1. becommentarieer uitspraken

1.1.2. voeg je eigen ideeën en ervaring toe

1.1.3. vergeet je naam of twitternaam niet want uiteindelijk publiceren we het resultaat

1.1.4. bekijk een succesvol samenschrijf project, van Charles Leadbeater: We Think

1.2. initiatiefnemers

1.2.1. Clair Kerkman

1.2.1.1. Canon

1.2.2. Geerd Schlangen

1.2.2.1. Bex*communicatie

1.2.3. Leen Zevenbergen

1.2.3.1. alleen tijd er insteken met mensen die het leuk vinden en commitment vragen

1.3. waarom het manifest?

1.3.1. wat is een manifest

1.3.1.1. handen

1.3.1.1.1. vastpakken

1.3.1.2. zichtbaar maken

1.3.1.3. schaar je je achter

1.3.1.4. geloven we in

1.3.2. inhoud

1.3.2.1. bespreken van dilemma's

1.3.2.2. concretiseren MVO

1.3.2.2.1. dan pas aanpakken

1.3.2.3. meedoen in een project

1.3.2.4. geloof en energie

1.3.2.5. sluit je aan

1.3.2.6. waar staan we voor

1.4. start

1.4.1. start met het manifest

1.4.1.1. o.b.v. deze brainstorm

1.4.2. combineren, netwerken, verbinden, idee

1.4.3. delen

1.4.3.1. en samen schrijven

1.4.3.2. kennisdelen

1.4.4. veel inspiratie opgedaan

2. stichting Green. Let's Walk!

2.1. geen winstoogmerk

2.2. netwerk

2.2.1. heeft een functie

2.3. doel

2.3.1. bevorderen van ontwikkeling van duurzaamheid in praktijk

2.3.2. vergroten van jongeren bij duurzaamheid

3. meerwaarde

3.1. platform

3.1.1. draagvlak

3.1.2. ideeën

3.1.3. acties

3.2. de wereld heeft het nodig

3.3. eigen initiatief vergroten m.b.v. netwerk

3.3.1. bedrijfsleven

3.3.2. bv

3.3.2.1. EON

3.3.2.1.1. energie besparing

3.3.2.2. Randstad

3.3.2.2.1. people aspect

3.3.3. nieuwe initiatieven

3.3.4. diverse disciplines

3.3.4.1. aanwezig

3.3.4.2. op hoger plan brengen van initiatieven

3.3.5. connecties maken

3.4. meerwaarde voor leden

3.4.1. aantrekkelijker

3.4.2. vorm

3.4.2.1. aanbieden netwerk

3.4.2.2. meedoen in een groepje

3.5. meerwaarde voor het bedrijf

3.5.1. samen werken tussen bedrijven

3.5.2. bedrijven elkaar versterken

3.5.2.1. partnerships

3.5.2.2. leren van best practices

3.5.2.3. kennis met elkaar delen

3.5.2.4. de wereld beter maken

3.5.2.5. Open Source

3.5.3. verbindingen maken

3.5.3.1. geen silo's meer

3.5.4. kruisbestuiving

3.5.5. inspiratie opdoen

3.5.5.1. nieuwe inzichten

4. netwerk

4.1. aantrekkelijkheid netwerk

4.1.1. o.b.v. de mensen in het netwerk

4.1.2. waardevol netwerk creeëren

4.1.3. nieuwe initiatieven komen er aan

4.1.3.1. maak deze zichtbaar

4.1.3.2. manifest delen

4.2. uniek

4.2.1. veel sectoren aanwezig

4.2.2. maatschappelijke innovatie

4.2.2.1. duurzaamheid

4.2.3. bijeen brengen diverse sectoren

4.2.3.1. huis bouwen

4.2.3.2. transport

4.2.3.3. bedrijf

4.2.4. integraal bekijken

4.2.5. afnemer en leverancier

4.3. contactmomenten

4.3.1. buiten de marktplaatsen

4.3.2. hoe te organiseren?

4.4. zou je het aanbevelen?

4.4.1. blijft vrijblijvend

4.4.2. zelf verplichten

4.5. New node

5. sponsoring

5.1. raden van bestuur

5.2. commitment van de top bewerkstelligen

5.2.1. zoeken naar linking pins

5.2.2. kleine strategische niches

5.2.3. projecten opstarten

5.2.4. meerwaarde RvB

6. werkgroepen

6.1. vijf actieve groepen

6.2. mogen zelf de topcoach kiezen

6.3. men moet het zelf willen

6.3.1. organisch

6.4. topcoaches?

6.4.1. geef je groep op voor een topcoach

6.4.2. pas nodig als je wat hebt om te presenteren

6.4.3. belangrijke carrière stappen

6.4.4. leren van de topcoaches

6.4.5. topcoaches willen graag coachen en financieren

6.4.5.1. anders niet

7. opmerkingen

7.1. Duurzaamheid vrijblijvend?

7.1.1. ja

7.1.1.1. groep bestaat wel

7.1.1.2. dagelijks bezig met werk

7.1.1.3. directie moet tijd gunnen om met het netwerk aan de slag te gaan

7.1.1.4. vrijwillig maar niet vrijblijvend

7.2. kan je het verplicht stellen?

7.3. Huan

7.3.1. randstad

7.3.2. werkgroep

7.3.2.1. klm

7.3.3. accountancy

7.3.4. duurzaamheid

7.3.4.1. ontbreekt aan

7.3.4.1.1. draagvlak bij directie

7.3.4.1.2. awareness

7.3.4.2. meten = weten

7.3.4.2.1. wat is een goede tool

7.3.5. oproep

7.3.5.1. zoeken nieuwe teamleden

7.4. EZ

7.4.1. beleidsmaker

7.4.1.1. wil graag met een groep mensen nadenken

7.5. Sietse Rouwerink

7.5.1. RijnConsult

7.5.2. Emily

7.5.3. werkgroep

7.5.3.1. generatie management

7.5.3.2. ervaringen verzamelen

7.5.3.2.1. hoe ga je in de organisatie om met

7.5.3.2.2. werksituaties

7.5.3.3. op 1 april

7.5.3.3.1. workshop

7.5.3.3.2. neem vooral iemand mee uit de andere organisatie