100 talenten

mindmap tbv presentie inhoud en mogelijkheden voor de bibliotheek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
100 talenten Door Mind Map: 100 talenten

1. lezen = leren

2. lezen

2.1. bibliotheek

3. cultuur

3.1. "cultuur is overdacht van informatie in een sociaal leerproces".

4. leren

4.1. nabootsing

4.1.1. rolmodellen

4.1.2. empathie

4.1.2.1. Theory of Mind

4.2. onderzoeken

5. sociale vaardigheden

5.1. participatie: "meedoen"

5.2. interpersoonlijke vaardigheden

5.3. communicatie

5.4. respect

5.5. waardering

6. creativiteit

6.1. motivatie

6.2. plezier, ontspanning

6.3. persoonlijke ontwikkeling

6.3.1. intrapersoonlijke vaardigheden

6.3.1.1. zelfbeeld

6.3.1.2. zelfrespect

6.3.1.3. zelfvertrouwen

6.3.1.4. zelfsturing

6.4. vergroten van mogelijkheden

6.5. onderscheiden van anderen

6.6. maatschappelijk nut

6.6.1. vergroten van mogelijkheden

6.6.2. economisch onderscheidend

6.7. bevordert leervermogen

7. "kinderen zijn onderzoekend en gericht op communicatie"

8. "kinderen zijn elkaars eerste pedagoog"

9. competenties

9.1. technisch

9.2. esthetisch

9.3. verbaal

9.4. motorisch

9.5. abstractie

10. voor wie

10.1. kinderen

10.2. stagiaires

10.3. volwassen klanten

10.4. medewerkers

11. "volwassenen zijn hun tweede pedagoog"

12. "de ruimte is de derde pedagoog"

13. wat

13.1. inrichting

13.1.1. werkplaats/atelier

13.1.2. uitnodigen tot onderzoek

13.2. activiteiten

13.2.1. aanbieden volgens structuur

13.2.2. voor het grijpen

14. hoe

14.1. participatie

14.1.1. inrichting

14.1.2. activiteiten

14.1.2.1. ideeen

14.1.2.2. oordelen

14.2. proces

14.2.1. proces belangrijker dan resultaat

14.2.2. proces vastleggen

14.3. programmeren

14.3.1. structuur

14.3.1.1. opbouw

14.3.1.2. regels

14.3.2. continuiteit

14.3.3. verbanden leggen met leefwereld

14.3.4. werken aan een doel

14.3.5. planning maken

14.3.6. duidelijke verhoudingen

14.3.7. ruimte bieden voor interactie

15. 8 intelligenties van Howard Gardner

15.1. verbaal-linguistisch

15.2. logisch-mathematisch

15.3. visueel ruimtelijk

15.4. muzikaal -ritmisch

15.5. lichamelijk-kinesthetisch

15.6. naturalistisch

15.7. interpersoonlijk

15.8. intrapersoonlijk

16. uitgangspunten

16.1. aansluiten bij bestaande talenten

16.2. bewustwording van de (informatie)vraag

16.3. vergroten vaardigheden in het leren ontdekken

16.4. stimulering zelfsturing

17. nieuwe rol bibliotheek

17.1. bibliotheek als laboratorium van ideeen en ervaringen

17.1.1. levenslang leren

17.1.2. IDEA bibliotheken

17.1.3. beleefbibliotheek