Project Management Basics

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Project Management Basics Door Mind Map: Project Management Basics

1. Akkoord van alle partijen

2. Technische aspecten

2.1. Wat is een project

2.2. Duivelsdriehoek

2.2.1. Tijd / Kwaliteit / Kost

2.3. Succesvolle en falende projecten (Waarom)

2.3.1. Succesvol

2.3.1.1. Betrokkenheid gebruikers

2.3.1.2. Support

2.3.1.3. Requirements

2.3.1.4. Planning

2.3.2. Falend

2.3.2.1. Gebrek aan requirements

2.3.2.2. Te weinig betrokkenheid

2.3.2.3. Te weinig resources

2.3.2.4. Niet realistisch

2.4. Projectfasen

2.4.1. Opstart

2.4.1.1. Doelstelling

2.4.1.2. Startegie

2.4.1.3. Waarom

2.4.2. Planning

2.4.2.1. Wat

2.4.2.2. Wie & Wanneer

2.4.2.3. Hoeveel

2.4.2.4. Risico's

2.4.3. Uitvoering

2.4.3.1. Hoe

2.4.3.2. Opvolging

2.4.3.3. Bijsturing

2.4.4. Afsluiting

2.4.4.1. Evaluatie

2.4.4.2. Afsluiting

2.4.4.3. Drink ?

2.5. Projectorganisatie / Governance

2.5.1. Stuurgroep

2.5.2. Sponsor

2.5.3. Project Manager

2.5.4. Project Team

2.6. 1. Opstartfase

2.6.1. Doel

2.6.1.1. Formele opstart

2.6.2. Resultaat

2.6.2.1. Business case / rechtvaardiging

2.6.2.2. Project Doel

2.6.2.3. Strategie

2.6.2.4. Project management structuur

2.6.2.4.1. Wie is PM, Sponsor...

2.6.3. Technieken

2.6.3.1. 5 x Waarom

2.6.3.2. Brainstorm

2.6.4. SMART+ doel

2.6.5. Scope

2.6.5.1. In scope

2.6.5.2. Out Of Scope

2.6.5.3. material, gebouwen, diensten,...

2.7. 2. Planning

2.7.1. Doel

2.7.1.1. Hoe wordt het project uitgevoerd?

2.7.1.2. Middelen verwerven (Tijd, geld, mensen)

2.7.2. Resultaat

2.7.2.1. Volledig projectplan

2.7.2.1.1. Scope

2.7.2.1.2. Mijlpalen

2.7.2.1.3. W.B.S.

2.7.2.1.4. Beschrijving Milestones

2.7.2.1.5. Hoeveel mensen nodig en wie?

2.7.2.1.6. RACI

2.7.2.1.7. Tijdsschema (Gantt, PERT, Kritisch pad)

2.7.2.1.8. Budget

2.7.2.1.9. Communicatiestrategie & Stakeholder analyse

2.7.2.1.10. Risicoanalyse & maatregelen

2.7.2.1.11. Change aanpak

2.7.3. Technieken

2.7.3.1. Mijlpalenplan

2.7.3.1.1. Via Post-it

2.7.3.1.2. Brainstorm

2.7.3.1.3. Verduidelijkt meteen ook de scope

2.7.3.2. Work Breakdown Structure

2.7.3.2.1. Max 3 niveaus

2.7.3.3. RACI - XLI

2.7.3.4. Gantt Chart (tijdlijn)

2.7.3.5. Netwerkdiagram & Kritiek pad

2.7.3.6. Risicoanalyse

2.7.3.6.1. Risico's bepalen

2.7.3.6.2. Waarschijnlijkheid X Impact= Gewicht

2.7.3.6.3. Voorbereiden op risico's

2.7.3.6.4. Communicatie inzake risico's

2.7.3.6.5. Impact (indien extra budget)

2.8. 3. Uitvoering

2.8.1. Doel

2.8.1.1. Uitvoering Project

2.8.1.2. Change controle & opnemen in Plan

2.8.2. Resultaat

2.8.2.1. Einddoel bereiken

2.8.3. Technieken

2.8.3.1. Rolling Wave Planning

2.8.3.2. Opvolging & Rapportering

2.8.3.3. Vergaderingen

2.8.3.3.1. Korte meetings

2.8.3.3.2. Vast tijdstip

2.8.3.3.3. Verantwoordelijkheden & afspraken

2.8.3.3.4. Concreet verslag & proces

2.8.3.4. Stakeholders Bepalen

2.8.3.4.1. Stakeholder management

2.8.3.4.2. Actieplan opstellen

2.8.3.5. Omgaan met weerstand

2.8.3.5.1. Zie Change Management

2.9. 4. Aflsluiting

2.9.1. Beoordeling van het doel, verwachtingen

2.9.2. Evaluatie: Samenwerking, sterke / zwakke punten

2.9.3. Officiële afsluiting, communicatie

2.9.4. Overdracht naar RUN --> Eigenaars aanduiden

2.10. Leidraden

2.10.1. Communicatie

2.10.2. Documentatie

3. Interpersoonlijke aspecten

3.1. Analyse

3.1.1. Soft-Skills

3.1.1.1. Ken jezelf

3.1.1.2. Ken de projectleden

3.1.1.3. Houding van projectleden

3.1.1.4. Paradigma

3.1.1.5. Je kan niet "iemand" veranderen, wel zijn manier van werken.

3.1.1.6. Persoonlijke uitstraling

3.1.1.7. Omgaan met 4 generaties

3.1.1.8. Slecht gedrag NIET belonen

3.1.1.9. Teambuilding

3.1.2. Sterkte/Richting/Hekel/Waarden/Werkpunten

3.1.3. Achtergronden van gedrag

3.1.4. Persoonlijke drivers

3.1.4.1. Perfectionist

3.1.4.2. Try Hard

3.1.4.3. Hurry-Up

3.1.4.4. Please

3.1.4.5. Be Strong

3.1.5. MBTI

3.1.6. Belbin Teamrollen

3.1.6.1. Bedrijfsman

3.1.6.2. Brononderzoeker

3.1.6.3. Plant

3.1.6.4. Monitor

3.1.6.5. Vormer

3.1.6.6. Voorzitter

3.1.6.7. Zorgdrager

3.1.6.8. Groepswerker

3.1.6.9. Specialist

3.1.7. Groupthinking

3.1.8. Abaline Paradox

3.1.8.1. Iedereen vermijdt conflicten, ook als heeft dit een negatief effect.

3.1.9. Delegeren

3.2. Vaardigheden

3.2.1. Effectieve communicatie

3.2.1.1. Duidelijk

3.2.1.2. Beknopt

3.2.1.3. Volledig

3.2.1.4. Concreet

3.2.1.5. Correct

3.2.2. Communicatieregels vergaderingen

3.2.2.1. Laten uitspreken

3.2.2.2. Meeting minutes

3.2.2.3. Takenlijst

3.2.2.4. Ronde doen / vragen & opmerkingen

3.2.2.5. Taal

3.2.2.6. Agendapunten op voorhand

3.2.2.7. Opendeurpolitiek

3.2.3. DESC

3.2.3.1. Describe

3.2.3.2. Express

3.2.3.3. Specify

3.2.3.4. Consequences

3.2.4. Omgaan met Conflicten

3.3. Stakeholder Management

3.3.1. Wie?

3.3.2. Wat is de houding van de stakeholder?

3.3.3. Contacten / relatie met stakeholder?

3.3.4. Wat zijn de waarden voor de stakeholder?

3.3.5. Overtuigingskracht

4. Change Management

4.1. Wat brengt verandering teweeg?

4.1.1. Rationeel

4.1.2. Emotioneel

4.1.3. Ontkenning --> Weerstand --> Verkenning --> Aanvaarding

4.2. Omgaan met weerstand

4.2.1. Weerstand ontstaat na communicatie en informatie (initiatie)

4.2.2. 3 Niveau's

4.2.2.1. Ik begrijp u niet (begrip/kennis)

4.2.2.2. Ik wil dit niet (goesting)

4.2.2.3. Ik vertrouw u niet (vertrouwen)

4.2.3. Hoe doorgaan naar verkenning

4.2.3.1. Brainstorm (betrokkenheid)

4.2.3.2. WIIFM

4.2.3.3. Scope toelichten

4.2.3.4. Ambassadeur

4.2.4. Hoe overgaan naar aanvaarding

4.2.4.1. Opleiding & informatie

4.2.4.2. Afspraken maken

4.2.4.3. Teambuilding & Workshops

4.2.4.4. Beloning

4.3. Communicatie

4.3.1. Methodes

4.3.1.1. Meeting

4.3.1.2. Email / SharePoint...

4.3.1.3. Radio couloir / FTF

4.3.2. Stakeholder mapping

4.3.2.1. Invloed va de stakeholder

4.3.2.2. Interesse van de stakeholder

4.3.2.3. Communicatie naar de stakeholder.

4.3.2.3.1. Telling

4.3.2.3.2. Selling

4.3.2.3.3. Testing

4.3.2.3.4. Consulting

4.3.2.3.5. Co- Creating

5. Financiële aspecten