Copy of Copy of Handleplan for Torstedskolens Læringscenter 2012-2013

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Copy of Copy of Handleplan for Torstedskolens Læringscenter 2012-2013 Door Mind Map: Copy of Copy of Handleplan for Torstedskolens Læringscenter  2012-2013

1. Selvudvikling

1.1. Teamet

1.1.1. Den uddannelsesmæssige baggrund skal understøtte LC's centrale funktioner

1.1.2. Læringsvejlederne er tovholdere på de fagdidaktiske initiativer

1.1.3. Være projektejere/tovholdere, der koordinerer indsatsen i forhold til kolleger og øvrige vejledere

1.2. Uddannelse

1.2.1. Kommunale kurser

1.2.2. Efteruddannelse

1.2.3. Selvudvikling i forhold til den enkeltes og teamets kompetencer

1.3. Netværk

1.3.1. LC-møder i kommunen

1.4. Almen orientering

2. Skoleudvikling

2.1. Læremidler

2.1.1. Udvikle samarbejde mellem personer med specialinteresser og LC for at finde læremidler, der peger fremad

2.1.2. Skolebogmesse - deltagelse sammen med faglærerne

2.1.3. Arbejde hen mod at anskaffe og anvende flere fysiske materialer for at fremme flere læringsstile

2.2. Samarbejder

2.2.1. Udvikle et formaliseret samarbejde med fagteam og andre netværk

2.2.1.1. Dansk, deltagelse i fagudvalgsmøder

2.2.1.2. Matematik, deltagelse i fagudvalgsmøder

2.2.2. Samarbejde med PUC i forbindelse med krimimessen

2.2.3. Samarbejde med årgangenes fagteams, deltagelse i møder mhp. mediepædagogisk udvikling

2.2.3.1. Dansk

2.2.3.2. Matematik

2.2.3.2.1. Geogebra

2.3. Pædagogisk udvikling

2.3.1. Teammøde med ledelsen en gang om året mhp. LC's udvikling

2.3.1.1. Inddrage Winnie Henriksen

2.3.2. CL

2.3.3. Læringssyn

2.4. Strategier

2.4.1. Færdiggøre handleplan

3. Læringsaktiviteter

3.1. Vejledning og kurser for elever

3.1.1. Horsens mesterskab i læsning

3.1.2. Informationssøgningskurser for 6.-9. årgang

3.1.3. Frikvartersaktiviteter

3.1.4. Projektopgave

3.1.5. Skærmlæsning

3.1.6. Retorik

3.2. Vejledning og kurser for lærere

3.2.1. Opsøgende for at informere om LC's tilbud

3.2.2. Krimimesse for 7. årgang

3.2.3. Emnedage

3.2.4. Hjælp til planlægning og udførelse af undervisningsforløb

3.2.5. Udvikle mediepædagogisk vejledning

3.2.6. Kurser i brug af relevante programmer, Google Apps, Skoletube, fotos med smartphones

3.2.7. Afprøve iPads i undervisningen

3.3. Multilæring

3.3.1. Læring og multimodalitet, 4.og 5. årgang

3.3.2. Udvikle veje til at klasser på tværs af årgange kan lære af hinandens undervisningsforløb (mentorordning)

3.4. Skriftsproglig udvikling

3.4.1. Læringskonferencer

3.4.2. Udbyde tematiske kurser

3.5. Formidling og videndeling

3.5.1. Formidle nye læringsressourcer, udviklingstiltag og kurser

4. Kultur

4.1. Udvikle internationalt arbejde

4.1.1. Diskussioner på afdelingsmøder

4.1.2. 7. årgang, Das Bild der Anderen

4.1.3. Indskolingen, kontakt til andre skoler, fx Hatting

4.2. Forundringsudstillinger

4.3. Åben aften i LC

5. Administrative aktiviteter

5.1. Materialeindkøb

5.2. Registrere skolens digitale læremidler

6. Det fysiske og virtuelle rum

6.1. Arbejde med at ændre de fysiske rammer i LC, så de understøtter LC's funktioner nu og i fremtiden

6.2. Få lavet en hjemmeside for LC, der kan bruges af elever og lærere i det daglige arbejde

6.3. Gøre flyveren materialerig og udvikle en måde at styre det på

7. Forældre

7.1. Forældremøde på 4. årgang mhp. introduktion til Google Apps