Communicatie in de klas

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Communicatie in de klas Door Mind Map: Communicatie in de klas

1. Efficiënte communicatie

1.1. Variatie

1.2. Humor

1.3. Ervaringen of ideeën met de klas delen

1.4. Vragen of alles begrepen is

1.5. Structuur

1.6. Veel voorbeelden

1.7. Extra achtergrondinformatie geven

1.8. Praatje slaan

1.9. Gerichte vraagstelling

2. Uitdagingen

2.1. Extra achtergrondinformatie geven

2.2. Cursisten stil krijgen

2.3. Extra uitleg en voorbeelden geven als iemand iets niet begrijpt

2.4. Jezelf positioneren als leerkracht (soms groot leeftijdsverschil)

2.5. Continu de vreemde taal spreken

2.6. Kunnen omgaan met verschillende individuen

3. Do's

3.1. Variatie

3.2. Humor

3.3. Cursisten verbeteren wanneer nodig

3.4. Beeldmateriaal gebruiken ter ondersteuning van leerstof

3.5. Rekening houden met de noden van de cursisten

3.6. Flexibel zijn

3.7. Enthousiasme uitstralen

3.8. Kunnen omgaan met persoonlijke problemen van de cursisten

4. Don'ts

4.1. Dezelfde mensen aan bod laten komen

4.2. Geen respect tonen voor de mening van een ander

4.3. Stress laten overheersen

4.4. Nederlands gebruiken wanneer anderstalige cursisten in de klas zitten

4.5. De cursist onderbreken

4.6. Iemand voor de hele klas negatieve feedback geven

5. Gemist tijdens observatie

5.1. Bij één les: structuur

5.2. Meer aandachtstrekkers

5.3. Meer gebruik van non-verbale communicatie

6. Tips en adviezen

6.1. Non-verbaal

6.1.1. Verrassingseffect om aandacht te trekken (vb. in handen klappen, filmpje tonen...)

6.1.2. Gebaren gebruiken ter ondersteuning bij de uitleg van een woord

6.2. Verbaal

6.2.1. Zo weinig mogelijk Nederlands praten

6.2.2. Cursisten die op een lager niveau zitten meer individueel begeleiden

6.2.3. Niet communiceren met volwassenen zoals in secundair onderwijs

6.2.4. In volwassenenonderwijs niet te academisch lesgeven

6.2.5. Humor