HOE KAN IK COMMUNICEREN VOOR DE KLAS ?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
HOE KAN IK COMMUNICEREN VOOR DE KLAS ? Door Mind Map: HOE KAN IK COMMUNICEREN VOOR DE KLAS ?

1. EFFICIËNTE COMMUNICATIE

1.1. goeie inschatting van de beginsituatie

1.2. anticiperen op frequent voorkomende fouten bij leerlingen

1.3. de juiste vragen stellen = open vragen, doelgerichte vragen

1.4. op de hoogte zijn van de waarden en normen van de verschillende culturen in je klaslokaal

1.5. alle gesprekspartners moeten zich onvoorwaardelijk gewaardeerd voelen (waarderingsniveau)

1.5.1. Hoe geef je negatieve feedback?

1.5.1.1. If you ... I feel ... Would you - model

1.5.1.2. - Specific - Actionable - Timely - Respectful

1.6. Referentiekader van de leerlingen kennen. vb. dyslexie, BSO, leerling die zijn jaar overdoet,...

1.6.1. Hoe pas je de communicatie aan bij leerlingen met dyslexie?

1.6.1.1. accepteren, corrigeren, remediëren, stimuleren, compenseren en dispenseren.

1.7. zorg voor visuele ondersteuning bij de theorie

2. INTERCULTURELE COMMUNICATIE: wat zijn de waarden en normen van de culturen binnen mijn klaslokaal ?

2.1. Interactie met volwassen personen is niet voor alle culturen vanzelfsprekend. (~machtsafstand)

2.2. pas op voor 'persoonlijke afstand'

2.3. groepswerken (collectivisme - individualisme)

2.4. aandacht voor masculiniteit en femininiteit

2.5. vermijd onzekerheden

3. Uitdagingen voor mezelf op KORTE TERMIJN

4. 93 % NON VERBALE COMMUNICATIE

4.1. Soften-model: Smile Open posture Forward lean Touch (vb. handdruk) Eye contact Nod

4.2. Enthousiasme

5. DROOMSITUATIE: - sfeer waar fouten worden toegelaten - wederzijds respect vergemakkelijkt het hebben van gezag

5.1. Hoe beperk je als leerkracht (faal)angst bij leerlingen?

5.1.1. Relationele communicatie

5.1.2. competitieve activiteiten beperken

5.1.3. niet enkel negatieve aspecten benadrukken

5.1.4. leer ze hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden

5.1.5. veel nood aan constructieve feedback

5.1.6. consequent gedrag stellen zodat je voorspelbaar bent als leerkracht

5.1.7. de moeilijkste vragen houden voor op het einde van de toets

5.1.8. ...

5.2. Hoe straal je gezag uit?

5.2.1. "'De leraar heeft zijn eigen gedrag in handen, de leerling spreekt na verloop van tijd de taal van zijn leraar, op alle gebied."

6. DO'S and DONT'S

6.1. DONT'S

6.1.1. uitspraken als: 'wat heb je nu weer gedaan' (~waarderingsniveau)

6.1.2. passief aanwezig zijn

6.1.3. Armen kruisen

6.1.4. te veel aandacht geven aan leerlingen die niet opletten, maar eigenlijk met hun gedrag de andere leerlingen niet storen

6.1.5. Gezag creëren door agressieve communicatie

6.2. DO'S

6.2.1. open en eerlijke communicatie

6.2.2. Structuur aanhouden zelfs als de leerstof voor de leerkracht heel eenvoudig is (zeker na jaren lesgeven). Ervan uitgaan dat NIETS vanzelfsprekend is.

6.2.3. de vaak onverschillige houding bij leerlingen die hun jaar overdoen erkennen. vb. 'ik zie dat jij je daar te oud voor voelt', ' jij hebt dat al gezien, kom je me helpen?'

6.2.4. aandachtstrekker in het begin van de les: Waarom is het belangrijk dat we in dit lesuur zullen opletten? Wat is de relevantie van die leerstof in het dagelijkse leven?

6.2.5. Voldoende AN praten

6.2.5.1. Hoe zwaar moet je tillen aan een dialectinvloed?

6.2.6. Flexibiliteit, je structuur even kunnen doorbreken

6.2.7. actief luisteren

7. Uitdagingen voor mezelf op LANGE TERMIJN

8. CONCRETE ACTIES

8.1. videofragmenten van mezelf bekijken

8.2. raad vragen aan collega's bij klassituaties waarop ik niet gepast wist te reageren

8.3. mij meer informeren over bepaalde doelgroepen zoals kinderen met dyslexie, autisme, andere cultuur

8.4. Anticiperen op mogelijke situaties en preventief informatie uitwisselen met meer ervaren leerkrachten