Communiceren voor de klas = INTERACTIE

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Communiceren voor de klas = INTERACTIE Door Mind Map: Communiceren voor de klas = INTERACTIE

1. kader creëren voor een veilige én stimulerende leeromgeving

2. Wat & hoe ?

2.1. boodschap

2.1.1. gedachten

2.1.2. informatie

2.1.3. gevoelens

2.1.4. verwachtingen

2.1.5. bedoelingen

2.2. overbrengen

2.2.1. Verbaal

2.2.1.1. schriftelijk

2.2.1.2. visueel

2.2.1.3. mondeling

2.2.1.4. auditief

2.2.2. Non-verbaal

2.2.2.1. lichaamstaal

2.2.2.1.1. houding

2.2.2.1.2. gedrag

2.2.2.1.3. gebaren

2.2.2.1.4. spreekwijze

2.2.2.1.5. expressie

3. Do's

3.1. duidelijk spreken & goed articuleren, extra belangrijk bij taalvakken

3.2. zelfzekere en ontspannen houding aannemen

3.3. leerlingen persoonlijk aanspreken

3.4. actief luisteren

3.5. respecteren & differentiëren

3.6. gezonde humor

3.7. zorgen voor afwisseling in werkvormen

3.8. lessen baseren op de leefwereld van de leerlingen

3.9. non-verbale communicatie moet de verbale ondersteunen en aanvullen

3.10. open en ontvankelijk communiceren

4. Don'ts

4.1. Enkel focussen op de groep, zodat je geen oog hebt voor elk individu

4.2. Communiceren is geen eenrichtingsverkeer => niet vergeten luisteren & observeren

4.3. vergeten vragen of het duidelijk is

4.4. ongeduldig worden bij terugkerende vragen van leerlingen

4.5. kritiek geven op de persoon ipv het handelen

4.6. vooroordelen

4.7. onduidelijke vragen en opdrachten

5. tips & tricks

5.1. jezelf zijn voor de klas : echt en open communiceren

5.2. audiovisuele hulpmiddelen gebruiken om de communicatie vlotter te laten verlopen

5.3. inhoud goed voorbereiden zodat je kan focussen op "hoe" je communiceert

5.4. alle leerlingen de tijd geven om te antwoorden

5.5. Via feedback werken aan blinde vlekken in communicatie van zodra er een goede vertrouwenssfeer bestaat

5.6. zeg wat je doet en doe wat je zegt

5.7. structuur aanbrengen

5.8. je flexibel opstellen zodat je gepast kan inspelen op onverwachte omstandigheden

5.9. ruimte gebruiken