Mijn visie op onderwijs en leraarschap

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Mijn visie op onderwijs en leraarschap Door Mind Map: Mijn visie op onderwijs en leraarschap

1. Mijn goede leraar? Basiscompetenties MAAR OOK:

1.1. Enthousiasme/passie

1.2. Stimuleren

1.3. Streng maar rechtvaardig

1.4. Vertrouwen geven

1.5. Humor

1.6. Lln geen schrik aanjagen

1.7. Empatisch

1.8. Lln welkom laten voelen

1.9. Neutraliteit

1.10. Bijscholing

1.11. Communicatief

2. Onderwijs? VERANDERING!

2.1. Reeds veel veranderd

2.2. Nog veel veranderingen nodig

2.3. Al veel verandering gepland

2.4. Instaan voor psyciosociale opvang

2.5. Instaan voor opvoeding/ normen en waarden

3. Goed lesgeven?

3.1. Interactief

3.2. Activerende werkvormen

3.3. Variatie in werkvormen

3.4. Mee met de actualiteit

3.5. Nauwaansluitend met de realiteit

3.6. Praktijkgericht

3.7. Nieuwsgierigheid aanwakkeren

3.8. Zelfstandigheid aanleren

4. Basiscompetenties?

4.1. Begeleider

4.2. Opvoeder

4.3. Inhoudelijk expert

4.4. Organisator

4.5. Partner van ouders

4.6. Innovator/onderzoeker

4.7. Lid van een schoolteam

4.8. Partner van externen

4.9. Lid van onderwijsgemeenschap

4.10. Cultuurparticipant