CZT & Onderzoeksgroepen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
CZT & Onderzoeksgroepen Door Mind Map: CZT & Onderzoeksgroepen

1. Artesis

1.1. ProductOntwikkeling

1.1.1. Stijn Verwulgen, Chris Baelus

1.1.2. Generieke competenties

1.1.2.1. people center design

1.1.2.2. technology center design

1.1.3. specifieke competenties

1.1.3.1. interaction design

1.1.3.2. usablilty testing

1.1.3.3. prototyping

1.1.3.4. ideation

1.2. gezondheidszorg

1.2.1. Steven Truyen, Peter Aerts

1.2.2. Generieke competenties

1.2.3. specifieke competenties

1.3. Industriële Wetenschappen (Elektronica-ICT)

1.3.1. Generieke competenties

1.3.2. Elektronica-ICT

1.3.2.1. Alessandro Ledda, Luc Pieters

1.3.2.2. AMBient InTelligence (AMBIT)

1.3.2.2.1. Near Field Communication (NFC)

1.3.2.2.2. Real Time Location System (RTLS)

1.3.2.2.3. MEMS

1.3.2.2.4. Radio Frequency Identification(RFID)

1.3.2.3. Ambient MultiMedia Imaging (AMMI)

1.3.2.3.1. Computervisie

1.3.2.3.2. Medische signaalverwerking

1.3.3. specifieke competenties

1.3.3.1. Beeldverwerking

1.3.3.2. Computervisie

2. KdG

2.1. Industriële Wetenschappen en Technologie

2.1.1. Walter Daems

2.1.2. TERA-Labs Master Elektronica-ICT

2.1.2.1. Marijn Temmerman

2.1.2.2. Embedded systems design

2.1.2.3. Embedded software design

2.1.2.4. hardware/software co-design

2.1.3. Industrieel VisieLab Master Elektromechanica

2.1.3.1. Luc Mertens

2.1.3.2. Visietechnologie

2.1.3.3. 3D-vision ( Stereovisie & RGBd )

2.1.3.4. Matlab / Halcon

2.2. gezondheidszorg

2.2.1. Christine Ceulemans, Erik Franck

2.2.2. kwaliteit van de zorg

2.2.3. Veilige en comfortabele zorg

2.2.4. zorginnovatie

2.2.5. Gezondheidspromotie

2.2.6. Ondervoeding

2.2.7. Fysieke fixatie

2.2.8. Risicoscreening postpartumdepressie

2.2.9. Gewicht postnataal

3. UA

3.1. Faculteit Geneeskunde

3.1.1. Paul Van De Heyning

3.1.2. VAXINFECTIO

3.1.2.1. vaccinologie

3.1.2.1.1. Pierre Van Damme

3.1.2.1.2. toedieningsvormen Vaccins

3.1.2.2. Medische Microbiologie

3.1.2.2.1. Herman Goossens

3.1.2.2.2. diagnostic van bacteriën

3.1.3. LEMP

3.1.3.1. Pneumologie

3.1.3.1.1. Wilfried De Backer

3.1.3.1.2. pneumologie

3.1.3.1.3. slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

3.1.3.2. diabetologie en metabolisme

3.1.3.2.1. Luc Van Gaal

3.1.3.2.2. pneumologie

3.1.3.2.3. slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

3.1.3.3. kindergeneeskunde

3.1.3.3.1. Ramet Jose, Desager Kristine

3.1.3.3.2. Peritoneaal dialyse bij kinderen

3.1.3.3.3. Voorkomen van allergische aandoeningen

3.1.3.3.4. Pathofysiologie van bedplassen

3.1.3.4. Nefrologie

3.1.3.4.1. Gert Verpooten

3.1.4. ASTARC

3.1.4.1. Neus Keel en oor (NKO)

3.1.4.1.1. Paul Van De Heyning

3.1.4.1.2. Evenwichtsonderzoek

3.1.4.1.3. Cochleaire implantatie

3.1.4.2. Oogheelkunde

3.1.4.2.1. Marie-Jose Tassignon

3.1.4.2.2. Ooglensonderzoek

3.1.4.2.3. Cornea transplantatie

3.1.4.3. Orthopedie

3.1.4.3.1. Johan Somville

3.1.4.3.2. RSI

3.1.4.4. Thorax - en vaatheelkunde

3.1.4.4.1. Paul Van Schil

3.1.4.4.2. Stents

3.1.4.5. Tandheelkunde

3.1.4.5.1. Marc Braem

3.1.4.5.2. protheses

3.1.4.6. Urologie

3.1.4.6.1. Jean-Jacques wyndaele

3.1.4.6.2. zindelijkheidstraining

3.1.5. CAPRI

3.1.5.1. psychiatrie

3.1.5.1.1. Bernard Sabbe

3.1.5.1.2. psychiatrie

3.1.5.1.3. diagnostiek

3.1.5.1.4. psychomotoriek

3.1.6. ELIZA

3.1.6.1. huisartsgeneeskunde

3.1.6.1.1. Paul Van Royen

3.1.6.1.2. diabetisch zorg

3.1.6.1.3. Handicapstudies

3.1.6.1.4. e-Health

3.1.7. TPR

3.1.7.1. Cardiovasculaire aandoeningen

3.1.7.1.1. christiaan vrints

3.1.7.1.2. hartfalen

3.1.7.1.3. Fysisiche training

3.1.8. ESOC

3.1.8.1. sociale geneeskunde

3.1.8.1.1. Marc Van Sprundel

3.1.8.1.2. toedieningsvormen Vaccins

3.2. Faculteit Wetenschappen

3.2.1. Dirk Van Dyck,...?

3.2.2. Onderzoeksgroep Biomedische Fysica

3.2.2.1. prof. Joris Dirckx

3.2.2.2. Biomedische fysica

3.2.3. VisieLab

3.2.3.1. Jan Sijbers

3.2.3.2. Digitale beeldverwerking

3.2.3.3. Patroonherkenning

3.2.4. PATS

3.2.4.1. Chris Blondia

3.2.4.2. Performance Analysis of Telecommunication Systems (PATS)

3.2.5. ADReM

3.2.5.1. Jan Paradaens

3.2.5.2. Advanced Database Research and Modelling

3.3. Faculteit Faramceutisce, Biologiemedische, Dierengeneeskundige Wetenschappen

3.4. Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

3.4.1. prof. Karel Soudan

3.4.2. departement Management

3.4.2.1. Prof. Dr. Paul Matthyssens

3.4.2.2. Strategic management

3.4.2.2.1. Prof. Dr. Paul Matthyssens

3.4.2.2.2. waarde innovatie

3.4.2.2.3. afstemming organisatie - markt

3.4.2.2.4. strategische flexibiliteit

3.4.2.2.5. strategische heroriëntering

3.4.2.2.6. marktgerichte strategie

3.4.2.3. publiek management

3.4.2.3.1. Prof. Dr. Nathalie Vallet

3.4.2.3.2. New public management

3.4.2.3.3. organisatie en managementpraktijken in (semi)publieke en sociale organisaties

3.4.3. departement Milieu, Technologie en Technologiemanagement

3.4.3.1. active perception lab

3.4.3.1.1. prof. Herbert Peremans

3.4.3.1.2. data-acquisitie

3.4.3.1.3. sensorsystemen

3.4.3.1.4. sensoren voor omgevingswaarnemingen

3.4.4. departement Algemene Economie

3.4.4.1. prof. Diana De Graeve

4. UAMS

4.1. prof. Johan Braet