ERFELIJKHEID: Pedagogisch-didactische wenken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ERFELIJKHEID: Pedagogisch-didactische wenken Door Mind Map: ERFELIJKHEID: Pedagogisch-didactische wenken

1. Nadruk op nieuwe begrippen

1.1. Definitie voorlezen

1.2. Leerlingen zelf laten verwoorden

1.3. Definities herhalen

1.4. Voorstelling adhv spelvorm

2. (Schematische) illustratie van de begrippen

2.1. Leerkracht illustreert aan het bord

2.2. Video-animaties

2.3. Oefeningen op de site EIBE

2.4. Genetica van slakken

3. Link met voorgaande leerstof

3.1. Vorige termen en definities herhalen

3.2. Eerder gebruikte voorbeelden uitbreiden

4. Link met dagelijks leven

4.1. Erfelijke kenmerken

4.2. Erfelijke ziekten

4.3. Nadruk: Erfelijkheid is in de realiteit geen zuivere logica maar zeer ingewikkeld!

5. Link met andere vakken leggen

5.1. Eenvoudige kansberekening

5.2. Wetenschappelijke teksten in andere talen

6. Legende

6.1. Algemene didactische werkvormen bij het leerplan

6.2. Specifieke didactische wenken bij de lesdoelen

6.3. Werkvormen

7. Leerlingenproef

7.1. OPDRACHTvorm

7.1.1. Individuele opdracht

7.2. AANBIEDENDE werkvorm

7.2.1. Demonstreren

7.3. SAMENWERKINGSvorm

7.3.1. Groepswerk

8. Informatieopdracht

8.1. GESPREKSvorm

8.1.1. Discussie

8.1.2. Panelgesprek

9. Lessen

9.1. AANBIEDENDE werkvorm

9.1.1. Doceren

9.2. ACTIVERENDE werkvorm

9.2.1. Leerlingen actief laten meewerken

10. Meer info

10.1. Leerplan

10.2. Werkvormen