Pegagisch - didactische wenken > werkvormen

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Pegagisch - didactische wenken > werkvormen Door Mind Map: Pegagisch - didactische wenken > werkvormen

1. Begeleid zelfstandig leren

1.1. Voor Mechanica ligt de nadruk bij deze werkvorm.We zien dat er erg veel belang aan wordt gehecht dat de leerlingen zoveel mogelijk zelf meten, aflezen en ondervinden.

1.2. Voldoende tijd besteden aan metingen en lezingen die door de leerlingen uitgevoerd worden.

1.3. Laat de leerlingen zoveel mogelijk samen werken

1.4. Leerstof aanbrengen via eenvoudige didactische proeven.

2. Doceren

2.1. Voor het vak Mechanica raadt het leerplan deze werkvorm aan.

2.2. Uit het leerplan.

2.2.1. Aan de hand van een spanning - rekdiagram de trekproef bespreken.

2.2.2. De grensspanningen symboliseren, bespreken en aanduiden in het diagram.

2.2.3. De elastische en plastische zone aanduiden in het diagram

3. Demonstreren

3.1. Dit is een werkvorm waar het leerplan veel waarde aan hecht. Demonstreer de trekproef en symboliseer de grensspanningen, bespreek en duidt aan in het diagram.

3.2. Leerstof aanbrengen via eenvoudige didactische proeven

3.3. Gebruik een didactische opstelling voor de trekproef

4. Onderwijsleergesprek

4.1. Komt vooral voor in combinatie met de werkvorm: demonstreren.

4.2. Metingen en lezingen van de spanning - rekdiagram meteen laten aansluiten met het theoretisch gedeelte.

5. Overige werkvormen

5.1. De overige werkvormen (leergesprek, klasgesprek, discussievormen, spelvormen) worden niet vermeld bij de leerplandoelen of bij de pedagogisch- didactische wenken. Dit sluit natuurlijk niet uit dat de leerkracht deze wel in één of meerdere lessen integreert.