Business Analyse

Business Analysis Framework

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Business Analyse Door Mind Map: Business Analyse

1. Techniques

1.1. 9.1 Acceptance & Evaluation Criteria Definition

1.2. 9.2 Benchmarking

1.3. 9.3 Brainstorming

1.4. 9.4 Business Rules Analysis

1.5. 9.5 Data Dictionary and Glossary

1.6. 9.6 Data Flow Diagrams

1.7. 9.7 Data Modeling

1.8. 9.8 Decision Analysis

1.9. 9.9 Document Analysis

1.10. 9.10 Estimation

1.11. 9.11 Focus Groups

1.12. 9.12 Functional Decomposition

1.13. 9.13 Interface Analysis

1.14. 9.14 Interviews

1.15. 9.15 Lessons Learned Process

1.16. 9.16 Metrics & Key Performance Indicators

1.17. 9.17 Non-functional Requirements Analysis

1.18. 9.18 Observation

1.19. 9.19 Organization Modeling

1.20. 9.20 Problem Tracking

1.21. 9.21 Process Modeling

1.22. 9.22 Prototyping

1.23. 9.23 Requirements Workshops

1.24. 9.24 Risk Analysis

1.25. 9.25 Root Cause Analysis

1.26. 9.26 Scenarios and Use Cases

1.27. 9.27 Scope Modeling

1.28. 9.28 Sequence Diagrams

1.29. 9.29 State Diagrams

1.30. 9.30 Structured Walkthrough

1.31. 9.31 Suvery/Questionnaire

1.32. 9.32 SWOT Analysis

1.33. 9.33 User Stories

1.34. 9.34 Vendor Assessment

2. De Business Analist als Professional

2.1. Is goed in

2.1.1. Communiceren

2.1.2. Modelleren

2.1.3. Beargumenteren

2.1.4. Analyseren

2.1.5. Schrijven

2.1.6. Calculeren

2.1.7. Plannen

2.2. Heeft kennis over

2.2.1. Business

2.2.2. Informatietechnologie

2.2.3. Processen

2.2.4. Mensen / klanten / Maatschappij

2.3. Is van toegevoegde waarde

2.3.1. Brug tussen Business en IT

2.3.2. Kijkt naar totale waardeketen

2.3.3. vindt de onderbouwing voor de investering

2.3.4. Maakt helder wat de business echt nodig heeft (vraag achter vraag)

2.3.5. Houdt de scope in de gaten

2.3.6. Zorgt dat iedereen weet wat de business nodig heeft

2.3.7. Stuurt de beeldvorming van belanghebbenden

2.3.8. Wekt vertrouwen in de uiteindelijke oplossingen

2.3.9. Haalt de oorzaken van het probleem naar boven

2.3.10. Verbindt de verschillende belangen en belanghebbenden

2.3.11. Haalt de juiste en actuele informatie naar boven

2.3.12. Toetst of oplossingen daadwerkelijk de behoefte / vraag van Business realiseren

2.4. Heeft eigenschappen als

2.4.1. Veelzijdig

2.4.2. Overwicht

2.4.3. Technisch

2.4.4. Objectief

2.4.5. To the point

2.4.6. Concreet

2.4.7. Gestructureerd

2.4.8. Sturend

2.4.9. Onderzoekend

2.4.10. Verbindend

3. Tools om business analyse mee te doen

3.1. Analyseren

3.1.1. Database Query Tools

3.1.1.1. Data Analysis

3.1.2. MicroStrategy

3.1.2.1. Data Analysis

3.1.3. MS Access

3.1.4. TIBCO Spotfire

3.2. Architectuur

3.2.1. Archi

3.2.2. Provision (OpenText)

3.2.3. Sparks Enterprise Architect

3.3. Communicatie

3.3.1. MS Excel

3.3.2. MS Powerpoint

3.3.3. MS Word

3.4. Documentatie

3.4.1. Sharepoint

3.4.2. JIRA Confluence

3.5. Modelleren

3.5.1. Axure Pro

3.5.2. DocTool

3.5.3. Match (Knowledge Values)

3.5.4. MS Paint

3.5.5. Snagit

3.6. Organisatie

3.6.1. Qualtrics

3.6.2. Mindmanager

3.7. Plannen

3.7.1. TopDesk

3.7.1.1. Issue tracking

3.7.2. Redmine

3.7.3. Trello

3.7.3.1. Backlog Management

3.7.4. JIRA

3.7.4.1. Backlog Management

3.7.5. Popkin

3.7.6. Wrike

3.7.6.1. Issue and change tracking

3.7.7. TFS

3.7.7.1. Backlog management

3.8. Proces

3.8.1. ARIS

3.8.2. Assure

3.8.3. BizDesigner

3.8.4. CaseWise

3.8.5. Mavim

3.8.6. Urequire

3.8.7. Bizagi

3.8.8. TIBCO Business Studio

3.8.9. MS Visio

3.9. Samenwerken

3.9.1. E-mail

3.9.2. Intranet

3.9.3. Internet

3.9.4. Telefoon

3.9.5. WebEx

3.9.5.1. Videoconferencing

3.10. Systeem

3.10.1. Quality Center

4. Samenwerken met andere functies

4.1. Relaties

4.1.1. Architectuur

4.1.1.1. Business Architect

4.1.1.2. Security Architect

4.1.2. Ontwerp

4.1.2.1. Solution Designer

4.1.3. Proces

4.1.3.1. Procesmanager

4.1.3.2. Acceptatiemanager

4.1.3.3. Implement Process Improvement

4.1.3.4. Ketenmanager

4.1.3.5. data quality officer

4.1.4. Business

4.1.4.1. Business manager

4.1.4.2. Subject matter expert

4.1.4.3. Product owner

4.1.4.4. Lijnmanager

4.1.4.5. Eindgebruikers

4.1.4.6. Opdrachtgever

4.1.4.7. Implementatiemanager

4.1.4.8. Productmanager

4.1.4.9. Formulemanager

4.1.4.10. Marketeers

4.1.5. ICT

4.1.5.1. Functioneel beheerder

4.1.5.2. Technisch beheerder

4.1.5.3. Informatiemanager

4.1.5.4. Systeemeigenaar

4.1.5.5. IT integrator

4.1.6. Risk

4.1.6.1. Risk assessor

4.1.6.2. Compliance officer

4.1.7. Project

4.1.7.1. Projectmanager

4.1.7.2. Configuratiemanager

4.1.7.3. Scrum master

4.1.7.4. Collega BA's

4.1.7.5. Stakeholders

4.1.7.6. Executive

4.1.7.7. Projectleider

4.1.8. Test

4.1.8.1. Tester

4.1.9. Derde partijen

4.1.9.1. Infrastructure vendoren

4.1.9.2. ADM vendoren

4.1.10. Ontwikkeling

4.1.10.1. Developer

4.1.11. Finance

4.1.12. Legal

4.1.12.1. Legal officer

4.1.13. HR

4.1.14. Operations

4.1.15. Inkoop

4.1.16. Security

4.1.16.1. Security officer

4.2. Ervaring

4.2.1. Competenties

4.2.1.1. Te weinig conceptueel kunnen denken

4.2.1.2. Te weinig kritisch vermogen t.o.v. opdrachtgever

4.2.2. Opdracht

4.2.2.1. Scope changes

4.2.2.1.1. wijzigende requirements

4.2.2.2. Onduidelijke / ontbrekende richtlijnen

4.2.2.3. Conflicterende belangen

4.2.2.4. Verwachtingen managen

4.2.2.5. Beschikbaarheid

4.2.2.5.1. langere doorlooptijd

4.2.2.6. Geen tijd/geld voor analyse

4.2.2.7. Mandaat

4.2.2.8. Discussie over aanpak/werkwijze

4.2.2.9. Budget

4.2.2.10. Korte versus lange termijn visie

4.2.2.11. Afbakening

4.2.3. Cultuur

4.2.3.1. Cultuurverschillen

4.2.3.2. Verborgen agenda

4.2.3.3. Politiek

4.2.3.4. niet conformeren aan afspraken

4.2.3.5. angst om verantwoordelijkheid te nemen

4.2.4. Informatie

4.2.4.1. Juiste kennis vinden

4.2.4.2. Geen duidelijke business need

4.2.4.3. operational excellence versus customer intimacy

4.2.4.4. Juiste persoon krijgen

4.2.4.5. Interpretatieverschillen

4.2.4.6. Wie heeft de juiste kennis / informatie

4.2.5. Leveranciers

4.2.5.1. Haalbaarheid toetsen

4.2.5.2. Oplossingsgericht denken

4.2.5.3. gat tussen mogelijkheden en behoeften

4.2.5.4. Geografische spreiding

4.2.6. Proces

4.2.6.1. Onduidelijk hoe besluiten worden genomen

4.2.6.2. Sturing op tijd en geld, niet kwaliteit

4.2.6.3. Te snel tot project gebonbadeerd

4.2.6.4. Geografische spreiding

4.2.6.5. Plenair versus bilateraal verzamelen

5. Tasks

5.1. Business Analysis Planning and Monitoring

5.1.1. 2.1 Plan Business Analysis Approach

5.1.2. 2.2 Conduct Stakeholder Analysis

5.1.3. 2.3 Plan Business Analysis Activities

5.1.4. 2.4 Plan Business Analysis Communication

5.1.5. 2.5 Plan Requirements Management Process

5.1.6. 2.6 Manage Business Analysis Performance

5.2. Elicitation

5.2.1. 3.1 Prepare for Elicitation

5.2.2. 3.2 Conduct Elication Activity

5.2.3. 3.3 Document Elicitation Results

5.2.4. 3.4 Confirm Elicitation Results

5.3. Requirements Management and Communication

5.3.1. 4.1 Manage Solution Scope & Requirements

5.3.2. 4.2 Manage Requirements Traceability

5.3.3. 4.3 Maintain Requirements for Re-use

5.3.4. 4.4 Prepare Requirements Package

5.3.5. 4.5 Communicate Requirements

5.4. Enterprise Analysis

5.4.1. 5.1 Define Business Need

5.4.2. 5.2 Assess Capability Gaps

5.4.3. 5.3 Determine Solution Approach

5.4.4. 5.4 Define Solution Scope

5.4.5. 5.5 Define Business Case

5.5. Requirements Analysis

5.5.1. 6.1 Prioritize Requirements

5.5.2. 6.2 Organize Requirements

5.5.3. 6.3 Specify and Model Requirements

5.5.4. 6.4 Determine Assumptions & Constraints

5.5.5. 6.5 Verify Requirements

5.5.6. 6.6 Validate Requirements

5.6. Solution Assessment and Validation

5.6.1. 7.1 Assess Proposed Solution

5.6.2. 7.2 Allocate Requirements

5.6.3. 7.3 Assess Organizational Readiness

5.6.4. 7.4 Define Transition Requirements

5.6.5. 7.5 Validate Solution

5.6.6. 7.6 Evaluate Solution Performance